Search
× Search
Co je třeba vědět o předpovědi počasí
Vojtěch Sládeček

Co je třeba vědět o předpovědi počasí

Dva jachtaři si vyslechnou předpověď počasí. Jeden ví, že má ještě dost času na bezpečný návrat do přístavu, jiný si myslí, že nezarefuje-li hned, nepřežije. Oba si vyslechli stejnou předpověď. Jeden jí pochopil, druhý ne. Nedostává se znalostí termínů.

Předpověď počasí je jedním z nejdůležitějších faktorů, které musíme při plánování plavby zohlednit. V dnešní době telefonů a aplikací je jednoduché se k předpovědím dostat.  Vše je přehledně zpracované, barevné škály odlišují sílu větru, výšku vln. Ale pro jachtaře je velmi důležité vyznat se v meteorologické terminologii, se kterou se setkáme, budeme-li předpověď hledat u oficiálních meteorologických institucí v dané lokalitě. Jak vypadá klasická námořní předpověď a co všechno by měla obsahovat? Vyznáte se také v oficiálních anglických termínech? Tato problematika je i součástí zkoušek skippera.

Námořní předpověď se skládá z okruhů, které dávají komplexnější představu o vývoji počasí.

Schéma klasické předpovědi bude vypadat následovně:

 1. FORECAST ISSUED (DATUM, ČAS A MÍSTO VYDÁNÍ PŘEDPOVĚDI)
 2. WARNING (VAROVÁNÍ)
 3. TIMING (ČASOVÁNÍ)
 4. SYNOPSIS (SYNOPTICKÁ SITUACE)
 5. WIND (VÍTR)
 6. SEA STATE (STAV MOŘE)

FORECAST ISSUED (DATUM, ČAS A MÍSTO VYDÁNÍ PŘEDPOVĚDI)

V úvodu každé předpovědi bude vždy uvedeno, KDO a KDY ji vydal, což je velmi důležité pro vytvoření časové osy, tedy například toho, za jak dlouho přijde silnější vítr, mlha apod.

 

WARNING (Varování)

Následuje WARNING - tedy varování, upozornění.  Jedná se o důležitou informaci, které varuje před silným větrem, možným výskytem bouří, nebo snížené viditelnosti.

 1. Wind warning  (varování před silným větrem, může být doprovázeno stavem moře)
 2. Storm warning (varování před možným výskytem bouří)
 3. Visibility warning (varování upozorňující na zhoršenou viditelnost)

1. Varování před silným větrem užívá tyto formulace:

 • Strong wind warning
  • Vítr o síle F6-F7 Beauforta (dále jen B): 22-33 uzlů
 • Gale warnings
  • Vítr o síle minimálně F8 B: 34-40 uzlů, poryvy až 51 uzlů
 • Severe gale
  • Vítr o rychlosti minimálně F9 B: 41-47 uzlů, v poryvech 52-60 uzlů
 • Storm
  • Vítr o rychlosti minimálně F10 B: 48-55 uzlů, v poryvech 61-68 uzlů

 

 • Violent storm
  • Vítr o rychlosti minimálně F11 B: 56-63 uzlů, v poryvech 69 a více uzlů
 • Hurricane force
  • Vítr o rychlosti minimálně F12 B: 64 uzlů a více

 

2. Varování před možným výskytem bouří pak užívá klasickou formuli

Risk of thunderstorm, Risk of rain and thundery

 

3. Varování před nízkou viditelností pak užívá termíny

 • GOOD
  • Viditelnost dobrá, dohlednost 5 námořních mil (NM) a více
 • MODERATE
  • Viditelnost mírná (střední) dohlednost 2-5 NM
 • POOR
  • Viditelnost špatná, dohlednost 2 NM až 1000 m
 • VERY POOR (FOG)
  • Viditelnost velmi špatná, mlha, dohlednost nižší než 1000 m

TIMING (Časování)

Další důležitou informací v předpovědi je již zmíněné časování. Tedy pokud je avizován silnější vítr, za jak dlouho ho v dané lokalitě od vydané předpovědi mohu očekávat. Pro časové údaje se používají tři základní termíny, které se vždy vztahují k datu a času vydání předpovědi.

 • IMMINENT
  • Nastávající, okamžitá- přijde do 6 hodin od času vydání předpovědi
 • SOON
  • Zanedlouho, zakrátko – přijde mezi 6-12 hodinami od času vydání předpovědi
 • LATER
  • Později – přijde po 12 a více hodinách od času vydání předpovědi

 

SYNOPIS (Synoptická situace)

Další informací, která nám dotvoří obrázek o aktuální meteorologické situaci, je část zvaná SYNOPSIS (synopse), tedy popsání tlakových útvarů. Díky tomu můžeme lépe pochopit aktuální meteorologickou situaci. Dostáváme lepší představu o dlouhodobějším vývoji počasí v dané lokalitě. Pro konkrétnější informace je ale potřeba si zobrazit aktuální synoptickou mapu.

Zde je pak uveden například aktuální tlak, tlakový systém a jeho pohyb či vývojová tlaková tendence.

1019HPa, Ridge of high presurre over Adriatic stationary

Hřeben vysokého tlaku je stacionárně nad Jadranem

 • STEADY
  • Tlak je stálý, změna je menší než 0.1 hPa za poslední 3 hodiny
 • RISING OR FALLING SLOWLY
  • Tlak pomalu stoupá (nebo klesá), změnil se o 0.1 až 1.5 hPa za poslední 3 hodiny
 • RISING OR FALLING
  • Tlak stoupá nebo klesá, změnil se o 1.6 až 3.5 hPa za poslední 3 hodiny
 • RISING OR FALLING QUICKLY
  • Tlak stoupá rychle (nebo klesá), změnil se o 3.6- 6.0 hPa za poslední 3 hodiny
 • RISING OR FALLING VERY RAPIDLY
  • Tlak stoupá (nebo klesá) velmi rychle, změnil se o více než 6 hPa za poslední 3 hodiny

WIND (vítr)

Zde jsou pak uvedeny informace o přepokládaném směru a síle větru a o jeho vývoji. Důležité je ověření v jakých jednotkách je v předpovědi uvedena síla větru. Nejčastěji se používá síla větru vztažená k Beaufortově stupnici, uvedena ale může být v uzlech, nebo v metrech za sekundu. I zde se setkáme s termíny, kterým je potřeba rozumět.

 • VEERING
  • Označuje změnu směru větru, který se bude stáčet ve směru hodinových ručiček například tedy z JV na Z
 • BACKING
  • Označuje změnu směru větru, který se bude stáčet proti směru hodinových ručiček například tedy z JV na E
 • BECOMING CYCLONIG
  • Označuje pravděpodobné ovlivnění směru větrem vzhledem k přechodu tlakové níže

 

SEA STATE (stav moře)

Posledním důležitým faktorem je stav moře. Ten se nejčastěji udává pomocí méně známé Douglasovy stupnice. Ta nás pomocí slovních výrazů odkazuje na výšku vln v metrech.

 

 

 

 • SMOOTH
  • Hladké, výška vln nepřesahuje 0.5 m
 • SLIGHT
  • Mírné, výška vln mezi 0.5 to 1.25 m
 • MODERATE
  • Mírná až střední, výška vln mezi 1.25 to 2.5 m
 • ROUGH
  • Drsné, výška vln mezi 2.5 to 4.0 m
 • VERY ROUGH
  • Velmi drsné, výška vln mezi 4.0 to 6.0 m
 • HIGH
  • Vysoké, výška vln mezi 6.0 to 9.0 m
 • VERY HIGH
  • Velmi vysoké, výška vln mezi 9.0 to 14.0 m
 • PHENOMENAL
  • Fenomenální, výška vln větší než 14.0 m

 

Pořadí jednotlivých bodů se v různých předpovědích může odlišovat. Nicméně koncept zůstává zpravidla zachovaný. Pro začátek není potřeba se vše učit zpaměti, ale je dobré, abychom věděli, kam jednotlivé pojmy zařadit a měli možnost si dohledat jejich interpretaci (shrnutí je v pdf pod článkem). To vše je velmi důležité pro správné pochopení předpovědi a naplánování bezpečné plavby. Například ale pro úspěšné složení zkoušky RYA Yachtmaster Offshore je potřeba znát tyto údaje celkem podrobně.

 

Nyní si můžete vyzkoušet, jestli se v předpovědi lépe zorientujete. Pro nacvičení přikládám dnešní z Chorvatska.

Weather report issued by The Marine Meteorological Center Split on 13.11.2018 at 12

Warning

STILL A RISK OF FOG PATCHES TODAY. IN THE VELEBIT CHANNEL FROM THE MIDDLE OF THE NIGHT AND IN SOUTHERN DALMATIA TOMORROW MORNING, A RISK OF GUSTS OF NE WINDS 35-40 KNOTS.

Synopsis

The ridge of high pressure from eastern Europe lies over the Adriatic.

Weather forecast for the Adriatic for the first 12 hours

Calm or variable winds 4-10, toward the end of the day and during the night NW 4-12, in the Central and South Adriatic 6-16 knots, turning along the coast and in the North Adriatic late in the night to NE. Sea 1-2, increasing during the night to 2-3. Visibility 10-20, in places around 2 km due to mist and possibly less than 1 km due to fog, mainly during the night. Fine or fair, in the North Adriatic variably cloudy with a risk of a little rain or drizzle.

Weather forecast for the next 12 hours

Light to moderate, in the Velebit Channel, in the morning in southern Dalmatia as well, up to fresh NE winds. In the open of the South and Central Adriatic moderate to fresh NW winds. Sea smooth or slight, in the open of the South Adriatic tomorrow morning possibly up to moderate. Mostly clear, but during the night becoming fine or fair, in the North Adriatic variably cloudy with a risk of a little rain or drizzle.

 

 

              

 

6663

Dokumenty ke stažení

Na horu