Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Co dokážu/nedokážu s jachtou?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Co dokážu/nedokážu s jachtou?

Pluji na jachtě, která nemá záďový boční propeler. Přesto jsem schopen s ní manévrovat stejně, jako by ho měla. Nebo také ne. Záleží na tom, na jaké jachtě pluji. Jaký je v tom rozdíl?

Podívejme se na video, které jsme zveřejnili v pátek. Jachta zajíždějící k molu vpluje ke svému místu. Přídí je správně, ale potřebuje na místo dostat záď. Vidíte, že zabrzdí (dopředu už nemůže), ale záď je stále daleko vpravo od místa, kde má stát. Kormidelník v té chvíli stočí kormidlo doprava a zařadí přední chod. Záď se pomalu posouvá vlevo, tedy na místo, kde ji kormidelník potřebuje mít.

Co se v té chvíli děje?

Toto je krásný příklad využití prop washe. O co jde? Jachta stojí na místě. Vytočíme kormidlo vpravo a zařadíme přední chod. Proud vody od lodního šroubu směřuje na kormidlo. Opírá se o vytočené kormidlo a tím tlačí záď lodě vlevo. Protože chvíli trvá, než se jachta rozjede dopředu, jde zprvu pouze o tento boční pohyb. Rychlost manévru regulujeme plynem.

Je to podobné, jako bychom na jachtě měli záďový boční propeler a pomohli si joystickem. S bočním propelerem bychom však mohli záď posouvat libovolně dlouho. Pomocí prop washe to jde jen chvilku, protože po chvíli jachta nabere dopřednou rychlost.

Kdy to jde a kdy ne?

Výše zmíněné je možné udělat jen na některých jachtách s jedním listem kormidla.

Dva listy kormidla

Na jachtách se dojicí kormidelních listů není možné manévr použít, protože proud vody proběhne mezi kormidly a neopře se o ně. Na nich musí nejprve loď nabrat rychlost. Až když má rychlost, dojde k proudu vody kolem kormidel a ty začnou reagovat. Udělat tedy tento manévr na místě není možné.

Jeden list kormidla

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Vliv vzdálenosti mezi kormidlem a lodním šroubem na prop wash.
Jsou ale i jachty, které mají jeden list kormidla a stejně takový manévr nedovedou. Nebo ho dovedou, ale jen s velmi chabou silou. Je to dáno vzdáleností lodního šroubu od kormidla. Pokud je lodní šroubu přímo před kormidlem, má prop wash velkou sílu. Je to jasné, proud vody hozený na kormidlo nemá žádné ztráty. Něco jiného je, když je lodní šroub od kormidla daleko. Je to obvykle na sportovních lodích, kde je motor co nejblíže těžišti jachty z důvodu lepších plavebních vlastností. Než dojde proud vody od lodního šroubu na kormidlo, má veliké ztráty, jeho síla se rychle snižuje. Síla manévru je pak malá, až zanedbatelná.

Pokud tedy chcete jachtu, se kterou se vám bude dobře manévrovat v přístavech, sáhněte po lodi s jedním listem kormidla a lodním šroubem co nejblíže. S takovou lodí si můžete krásně hrát.

3112
Na horu