Search
× Search
Chcete znát počasí na příští plavbu?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace, Počasí

Chcete znát počasí na příští plavbu?

Chceme-li se vydat na delší plavbu, je dobré vědět, jestli budeme celou dobu křižovat proti větru, nebo se svezeme s větrem od zádi. Je dobré mít představu, jestli bude převládat bezvětří nebo silné bouře, jestli se nevydáváme všanc tropickým cyklónám. K tomu všemu poslouží Pilot Atlas.

Je mnoho knih, které jsou na palubě jachty nezbytné. Při dlouhých cestách je jednou z nich rozměrná publikace nazvaná Pilot Atlas. Může zahrnovat jednotlivé oceány a moře nebo dokonce i celý svět. Vysvětlíme si, co vše může ne zrovna levná publikace říci, proč je užitečná.
Nejprve malý exkurz do historie. Když se Kryštof Kolumbus vydával na svoji cestu na nový kontinent, zvolil správnou trasu pro cestu tam i zpět. Jako by měl k dispozici vědomosti dnešních dnů. Na západ plul pasátovou oblastí a zpět do Evropy se vracel až kolem 40°severní šířky. To je trasa, kterou jezdí plachetnice přes severní Atlantik až do dnešních dnů. Dnes stačí pro vyhledání správné cesty prolistovat Pilot Atlas, ale tenkrát muž vyrážející na cestu do neznáma žádné takové informace k dispozici neměl. Musel vycházet ze zkušeností jiných a vlastního pozorování.
Pilot Atlas je knihou, která shromažďuje informace, které dříve námořníkům chyběly. Shromažďuje informace o směru a síle větru, o bezvětří, výšce vln, frekvenci bouří, o proudech a další důležité údaje v dlouhých časových obdobích. Tyto údaje zobrazuje přehledně na mapách podle jednotlivých měsíců.
První začal záznamy z meteorologických stanic shromažďovat do mapy na začátku 19. století americký poručík Matthew Fontaine Maury. Dnes jsou k dispozici různé Pilot Atlasy, které pracují na stejném principu. My se detailněji podíváme na Atlantic Pilot Atlas, zkompletovaný Jamesem Clarkem a vydaný nakladatelstvím Adlard Coles Nautical.

Můžeme Atlasu věřit?


Údaje pro tento, a samozřejmě i jiné, atlas, začaly být kompletovány z palub lodí již v polovině 19. století. Mapy tedy ukazují průměrné údaje za dlouhé časové období. Neukážou, jaké počasí bude v dané oblasti konkrétně, ale můžeme si udělat představu, jaké podmínky budou převažovat.
Údaje jsou, jak již bylo zmíněno, shromažďovány z palub lodí. Protože lodě mají vždy tendenci vyhnout se oblastem s nejhoršími podmínkami, je samozřejmé, že i údaje v Pilot Atlasu mají tendenci vykazovat lepší podmínky, než je v dlouhodobém pohledu pravdou.
Pokud se přes sledovanou oblast vydá na cestu hluboká tlaková níže, budou podmínky jiné, než Atlas ukazuje. S tím je třeba počítat. Průměrné počasí neexistuje. Svůj vliv na nepřesnosti Atlasu mají i změny klimatu v poslední době, které jsou způsobeny zásahy člověka.

Nebezpečné jevy

Je několik nebezpečných meteorologických jevů, na které Pilot Atlas upozorňuje. 


Tropické cyklóny

V první řadě bychom měli zmínit tropické cyklóny, nazývané také hurikány. Atlas ukazuje typické trasy cyklón v daných obdobích a průměrný počet cyklón, ve kterých síla větru dosahuje stupně 8°B a více. Jde o velmi důležitý údaj při plavbě do Karibiku.

Proud

Dalším důležitým jevem, který může být nebezpečný, je proud. Atlas ukazuje směry a rychlosti proudů. Pokud bude foukat silný vítr proti silnému proudu, můžeme očekávat velmi nebezpečný stav moře, kdy vlny budou krátké, vysoké a budou se zalamovat. 

Výška vln

Součástí Atlasu je i znázornění pravděpodobnosti výskytu vln vyšších, než jsou 3 metry. 

Snížená viditelnost

Mlha a snížená viditelnost obecně má na bezpečnost plavby velmi výrazný vliv. Na mapě jsou zaznamenány oblasti se sníženou viditelností pod 2 míle a percentuální pravděpodobnost výskytu. 

Rovníkové tišiny

Poloha oblasti kolem rovníku s převažujícím slabým větrem a silnými bouřkami se mění podle ročního období a v Atlasu jsou zaznamenány tyto proměny. 

Plovoucí ledovce

Ve vysokých zeměpisných šířkách se mohou vyskytovat nebezpečné ledovce. Atlas zobrazuje hranice výskytu plovoucího ledu.

Vítr

Tím nejdůležitějším, co nám Pilot Atlas ukazuje, je vítr, jeho směr a síla a stabilita. Tloušťka čáry zobrazující vítr vyjadřuje směrovou stabilitu převažujícího větru, křidélka na šipce ukazují jeho sílu podle Beauforta. Od pravděpodobnosti více než 65 %, že vítr bude vanout z výseku 45°od směru naznačeného šipkou, jako je tomu například v pasátech, až po místa, kde není nijak výrazný žádný převažující směr větru.

 

11107
Na horu