Search
× Search
Česky namornik, dobra namornik!
Daniel Vodička

Česky namornik, dobra namornik!

Dvojice Čechů z ostrova Vir udělala našim barvám na Jadranu skvělé jméno. Zřejmě se nám nikdy nepodaří zbavit pověsti nepříliš zodpovědných, ale zato velmi statečných námořníků.

Předevčírem ve 20:11 přijala chorvatská policie oznámení, že dvojice cizích státních příslušníků odplula z ostrova Vir v 17:00 na člunu s přívěsným motorem, a ještě se nevrátila. Oba pohřešovaní byli národnosti české, věk 80 a 74 let. Podle zpráv z Chorvatska v té době foukala velmi svižná bóra.

Okamžitě se rozjelo pátrání, které bylo přerušeno až v 0350. Pátrání se zúčastnily lodě kapitanátu, policie a soukromá plavidla. Hledání bylo řízeno programem SARMAP, který v závislosti na vstupních datech předvídá polohu trosečníků a navrhuje další postup.

Všechny lodě vyrazily znovu do akce včera v 05:00. Pátralo se od Viru k Rivanji a Sestrunji a angažovalo se i letadlo Pilatus.

V 11:58 našlo trosečníky plavidlo zadarského kapitanátu 3 míle jihozápadně od Privlaky. Protože jejich zdravotní stav nebyl nejlepší (byla tam i nějaká ta teplota), byli převezeni do nemocnice.

To nejlepší jsme si nechali na závěr. Dvojice aktivních důchodců má na Viru domek. V silné bóře vypluli na loďce dlouhé 3 metry, která byla poháněna závěsným elektromotorem. Do bóry ideální plavidlo se skvělou motorizací.

Tedy pokud už se nemíníte vracet...

6369
Na horu