Search
× Search
Častá chyba při přechodu na zpětný chod a co s tím
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Častá chyba při přechodu na zpětný chod a co s tím

Při manévrování v přístavech je často vidět, že přechod na zpětný chod je mnohdy okamžikem, kdy jachta je ovládána živly, silami, které neznáme, nebo snad vlastní škodolibostí, ale určitě ne kormidelníkem. Jak se tomu vyvarovat?

Situace bývá kritická především za větrných dnů. Při přechodu na zpátečku v takovém případě na jachtu působí dvě síly. Na větru nezávislý prop walk, tedy stáčení zádě vlivem rotace lodního šroubu, a vítr.

Na starších jachtách bývá prop walk poměrně výrazný, na nových lodích je často téměř zanedbatelný. Protože jsme o prop walku již mnohokrát mluvili, zaměříme se nyní na především na vítr.

Vítr

Vítr snáší příď jachty. Čím déle působí, tím více ji snese. Zbraní proti snášení větrem je rychlost. Chceme-li se vyhnout snášení přídě větrem při přechodu na zpátečku, je nejjednodušším řešením, přecházet na zpátečku zádí proti větru. Stočíme se s jachtou po větru, směrově ji stabilizujeme a začneme couvat. Jakmile nabereme rychlost, můžeme změnit směr dle potřeby, jachta už bude poslouchat.

Druhou možností, jak zabránit stáčení větrem, je rychlost v přechodu. Přechod na zpátečku musí proběhnout rychle, aby vítr neměl čas jachtu stočit.

Jako příklad si vezměme vítr z boku. Potřebuji začít couvat, vítr fouká z pravoboku. Pluji dopředu (1). Začnu stáčet jachtu doprava (proti větru), abych se předpřipravil na to, že při přechodu na zpátečku bude vítr stáčet příď vlevo (2). Dám neutrál, zadní chod a přidám plyn, aby jachta začala couvat co nejrychleji (3). Dokud pluje vpřed, mám kormidlo vpravo, abych držel příď proti větru. Nesmím se bát být na plynu razantní.

Jachta ztrácí rychlost, zastavuje, vítr začíná stáčet příď. Loď začíná couvat, přetáčíme kormidlo vlevo (4). Jachta se rychle rozjíždí a začíná znovu poslouchat kormidlo. Dle potřeby kormidlo srovnávám (5).

Podle síly větru a našeho umu se nám může podařit, že couváme zpět stejným směrem, jakým jsme pluli dopředu. Pokud ne, zkusíme si vše znovu, dokud to nebude elegantní, přesně podle potřeby. Trénink z vás udělá mistra.

Práce s plynem musí být razantní, ale nikoli tak razantní, aby se za vámi otáčelo celé nábřeží. Buďte razantní, ale nesmíte budit hrůzu.

 

1208
Na horu