Search
× Search
Budou zaplombovány fekální tanky na jachtách?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Budou zaplombovány fekální tanky na jachtách?

Odpad z lodního záchodu vede na jachtě do fekálního tanku, který jachta vypouští na oteřeném moři. Hovoří se o tom, že by mělo být vypouštění zakázáno.

Jde zatím o úvahy, které mohou plavbu na jachtě nepříjemně prodražit a udělat mnohem obtížnější. Za vyčerpání fekálního tanku by se samozřejmě platilo. Zatím je předčasné se děsit, jde jen o úvahy.

Pojďme se ale na tuto problematiku podívat, pokud možno, nezaujatýma očima.

Na lodi je fekální tank, kterým protéká obsah ze záchodu do moře. Na kotvišti nebo v maríně se uzavře výpustní kohout z tanku a obsah toalety zůstává v tanku. Na otevřeném moři se kohout otevře a obsah tanku se vypustí.

S tímto jsou velmi dobře obeznámeni majitelé jachet a věřím, že nejméně 95 % z nich toto dodržuje. Nechtějí se koupat ve vlastních s…...ch!

Mnoho zkušenějších charterových jachtařů je stejně obezřetná, ze stejných důvodů.

Problémy s nováčky

Přibývají ale další a další noví jachtaři, kteří vyplouvají na své první a někdy i jediné, plavby. Mnozí z nich o fekálním tanku nic nevědí a pokud jim řeknete, že při otevřeném ventilu hovna tečou do moře, jsou upřímně překvapeni.

Nepooužívání fekálních tanků často provokují i charterové společnosti, jejichž pracovníci vysvětlují vše jednoduše: „A na tento kohout nesahej! Pokuta je 150 EUR!“.

Odpad v moři

Tolik na úvod. V poslední době na několika místech v Chorvatsku hygienici zaznamenali vodu znečištěnou fekáliemi a nevhodnou ke koupání. Na vině mohou být i jachty a jejich toalety.

Někdo namítne, že jeden vypumpovaný záchod moře neznečistí a já s tím souhlasím.

Představte si ale kotviště, kde stojí přes noc 20 jachet. Nic výjimečného. Zvon ráno odbije 7 hodin a posádky se začínají probouzet. 20 jachet, na každé 6 vyspalých jachtařů. Většina z nich po probuzení zamíří na záchod. Zkušení jachtaři už znají zvuk splachované toalety. Ozývá se všude kolem a po noci průzračná zátoka se pomalu kalí. Ideální voda na koupání...

Co s tím dělat? Řeknete, že všichni mají používat fekální tanky. To je pravda, ale většina je používat nebude, protože se ucpávají. Neřešitelná situace.

Jedinou možností pak je plomba na výpusti z tanku. Respektive absence výpusti. Je to tvrdé řešení, ale jediné možné pro zachování čistoty moře, ve kterém se jachtaři koupají. A nejen oni.

Bude to znamenat omezení a další náklady, ale znáte jinou možnost? Další náklady budou znamenat platbu za možnost koupat se v čisté zátoce.

 

5384
Na horu