Search
× Search
K čemu dnes slouží staré lodní deníky
Daniel Vodička
/ Kategorie: Počasí, Zajímavosti

K čemu dnes slouží staré lodní deníky

V roce 2011 začaly v amerických archívech práce na digitalizaci starých lodních deníků. Zachovalo se kolem 80 000 deníků US Navy a Coast Guard. K čemu jsou dnes tyto deníky užitečné?

Projekt Old Weather se snaží na základě záznamů v lodních denících rekonstruovat počasí a podnebí v 19. a na počátku 20. století. K tomu slouží miliony záznamů v lodních denících.  Zajímavé jsou především výpravy do polárních oblastí.

Výpravy, které se vydávaly například k severní točně, byly ve své době vybaveny nejmodernějšími vědeckými přístroji. To se již nedá říci o lodích velrybářů, kteří se v těchto oblastech také pohybovali. V porovnání s vědci a objeviteli, bylo velrybářů mnohem více. Jejich záznamy sice nejsou tak přesné, ale zaznamenávají přesně polohu ledu, který byl pro ně důležitý.

Na hraně zamrzlého oceánu se vyskytovala jejich ceněná kořist velryba grónská. Vedle tuku byla atraktivní i pro kostice, které byly používány například do dámských korzetů. Hony pořádané na tuto velrybu ji dotlačily téměř k vyhynutí.  Jde přitom o zřejmě nejdéle žijícího savce, který se dožívá až 200 let. Někteří dnes žijící jedinci si tak mohou pamatovat toto období velrybího holokaustu.

Na základě analýzy dat z těchto lodních deníků se vědci sdružení v Old Weather snaží zmapovat počasí a podnebí více než 100 let zpět. K práci na záznamech jsou přibíráni dobrovolníci z celého světa, kteří pracují na přepisech záznamů. Umělá inteligence je na práci se záznamy krátká. Jazyk a písmo jsou schopny rozluštit jen lidské bytosti (jazyka a písma znalé).

Zajímavá práce na přepisech dává dobrovolníkům možnost nahlédnout na palubu lodí starých námořníků. Dává možnost vcítit se do myslí mužů na lodích v dobách, kdy svět byl ohromný a oceán téměř nekonečný.

5805
Na horu