Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Ztroskotání a záchrana
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Ztroskotání a záchrana

Dnes v noci ztroskotala u břehů ostrova Premuda turecká jachta. Na palubě byli dva turečtí jachtaři Serkan a Yiğit. To ale není pro příběh ztroskotání příliš důležité.

I když, ještě se u nich na chvilku pozastavme. Serkan skončil po najetí na mělčinu s krvavou hlavou. Přesně tak, jak se dalo očekávat. Yiğit řečený odvážný, se jako první vydal přes moře do bezpečí na pevninu. On vedl evakuaci lodě.

V 0040 se k MRCC Rijeka donesla zpráva o zachycení signálu MAYDAY z lodě, která ztroskotala u Premudy. V té době ještě nikdo nevěděl, odkud Serkan a Yiğit pocházejí. Jediné jasné bylo, že ani jeden z nich nebude Dalmatinec. Do akce vyplul záchranný člun zadarského kapitanátu. Rychlost byla nastavena střední, nejednalo se o záchranu našince.

Protože plachetnice ztroskotala na nepřístupné mělčině byl na pomoc povolán obyvatel ostrova Dean Gugić se svým gumovým člunem dinghy a motorem Tomos se zanedbatelným výkonem.

Ještě než záchranná výprava dorazila na místo nehody, byli Serkan a Yiğit požádání, aby hejbli zadkem, oblékli se, sebrali mobil a evakuovali se na pobřeží ostrova. Jak jsme již psali, první šel Yiğit…

Na ostrém kamenném břehu však nevěděl kudy kam, tak oba museli počkat na pomoc. Člun zadarského kapitanátu dorazil na místo i s nedobrovolným dobrovolníkem Deanem Gugićem, který byl vytažen z postele reptaje.  Ve 0400 se pustil Dean do poslední fáze záchranné operace. Na svém dinghy se vydal do mělkých vod u pobřeží.  Bohužel mu u toho chcípl Tomos poté, co urval vrtuli o útes. Ke břehu musel veslovat a klít. Tedy, klít nemusel. Ale dělal to…

V 0415 Dean vyzvedl nešťastnou dvojici, která naštěstí neznala přesný význam jeho slov. I tak se však omráčený Serkan rděl. Ve 0417 byli ztroskotanci přeloženi na člun kapitanátu. Kapitán z kapitanátu poděkoval Deanovi za pomoc, kopnul do vrtule a odplul směr Zadar.

Dean měl v té chvíli před sebou 2 míle proti větru a vlnám do Krijalu.

Pozdní nocí se další hodinu nesly nadávky, které slovník spisovné chorvatštiny neobsahuje.

1125
Na horu