Search
× Search
Znáte zkratky na mapovém plotteru?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Znáte zkratky na mapovém plotteru?

Samé zkratky. COG, SOG, TTG, ETA, XTE, WPT BRG a mnoho dalších. Znáte je? Víte, co znamenají?

Pokud si myslíte, že nad nimi vyzrajete tím, že přepnete plotter do češtiny, nebudete spokojeni ani pak. Dokonce bych řekl, že české zkratky jsou mnohem více matoucí na tomto poli, než angličtina.

Zkratek může být celá řada a navíc různí výrobci mohou užívat různé termíny. Podíváme se tedy zatím na několik základních zkratek.

 

BTW  Bearing To Waypoint   kurz k waypointu (k trasovému bodu)
COG  Course Over Ground  kurz proti dnu 
CSR POS  Cursor Position  poloha kurzoru
dGPS  Differential Global Positioning System  diferenciální GPS (GPS se zpřesněnými hodnotami)
DTG  Distance To Go  vzdálenost k danému bodu
ETA Estimated Time of Arrival   předpokládaný čas připlutí
MOB  Man OverBoard  muž přes palubu
SOG Speed Over Ground   rychlost proti dnu
SPD  Speed  rychlost proti vodě
TTG  Time To Go  doba plavby k danému bodu
UTC  Coordinated Universal Time  koordinovaný světový čas (greenwichský čas)
VES POS  Vessel Position  poloha lodi
WPT Waypoint  trasový bod
XTE Cross Track Error  odchylka od zvoleného kurzu

 

 

 

11299
Na horu