Search
× Search
Zimování jachty, sundání stěžně
Jan Koukal
/ Kategorie: Stavba a údržba

Zimování jachty, sundání stěžně

Konec léta jachtařům každoročně přináší jednu neodkladnou povinnost: přípravu lodě na zimní měsíce, neboli zimování jachty. Co vše je potřeba udělat, aby loď strávila zimu skryta před nepříznivými povětrnostními vlivy? Aby byla sama v bezpečí a zároveň nepředstavovala nebezpečí pro své okolí? V seriálu Zimování jachty si projdeme jednotlivé kroky uložení jachty na souši, včetně nutné údržby.  

Seriál o zimování jachty začínáme sundáním stěžně s pomocí přístavního jeřábu. Před samotným aktem je třeba projít přípravnou fází, jež obnáší několik úkonů:

 • Demontovat ráhno
 • Stáhnout a schovat rolovací plachtu
 • Vytáhnout zástrčku elektriky, zašroubovat zásuvky
 • Odpojit antény (zadní stěh)
 • demontovat všechny spodní vanty a přivázat ke stěžni, u ⅞takeláže zadní spodní vanty a bakštagy demontovat a přivázat ke stěžni
 • Ostatní vanty a stěhy uvolnit až na několik otáček závitu
 • Odstranit límec stěžně procházejícího palububou, čepovou matku sklopného stěžně

Jakmile máme přípravnou fázi zdárně za sebou, přistoupíme k hlavnímu bodu programu. Jachtu vyvážeme tak, aby se stěžeň nacházel přesně pod ramenem jeřábu.

Při manipulaci s jeřábem pamatujeme na to, že na vrcholu stěžně jsou citlivé instalace (anténa, měřicí čidla), jež se při zvedání stěžně mohou poškodit. Lanovou smyčkou na háku jeřábu chytneme stěžeň pod (horním) sálingem přes uvolněné a přivázané stěhy a výtahy. Jakmile jeřáb drží stěžeň bezpečně ve smyčce, uvolní se ty stěhy a vanty, jež jsou dosud napnuté, a rovněž se přivazují ke stěžni.

Nemá-li být stěžeň na zimu uskladněn na souši mimo loď a zůstává položen na palubě, je třeba připravit vhodné stojany a závěsy.

Inspekce a údržba stěžně

Po položení stěžně je namístě zkontrolovat jeho stav i stav přidružené výstroje. Co to obnáší?

 • Přezkoušet všechny čepy a pružné podložky
 • Důkladně zkontrolovat kování stěžně, nýtované spoje a šroubení, zda se na nich neobjevují trhliny. Kdo má možnost nechat prohlédnout ultrazvukem, nechť tak učiní. Trhliny viditelné pouhým okem jsou jasnou známkou toho, že daný díl dosloužil.
 • Nahradit výtahy tenkými protahovacími lanky
 • Prověřit lana a dráty na otěr a lom
 • Zkontrolovat chod kladek
 • Přezkoušet elektrická vedení; elektrické konektory nastříkat kontaktním olejem
 • Vyčistit stěžeň mýdlovou vodou
 • Pevné lanoví případně pročistit petrolejem
 • Napínáky vantů očistit a namazat

Skladování stěžně

Stěžeň by měl být uskladněn drážkou dolů, aby se v ní nedržela voda. S vodou souvisí i další chyba, jíž se jachtaři při zimování často dopouštějí: stěžeň pevně zabalený v plastové fólii i s pevným lanovím. Kondenzační vlhkost, která se nutně vytvoří, podporuje korozi. Nerezové stěhy spolu s hliníkovým stěžněm mají velký elektrický potenciál, a tím vznikne i podstatné nebezpečí koroze.

Stěhy a vanty je proto třeba odpojit, stočit a uskladnit odděleně. Výtahy a rolfok oddělíme od hliníkového stěžně pěnovým pásem.

 

2147
Na horu