Search
× Search
Zimování jachty, práce s jeřábem
Jan Koukal
/ Kategorie: Stavba a údržba

Zimování jachty, práce s jeřábem

Máme sundaný stěžeň a je čas vytáhnout jeřábem z vody celou jachtu. Jaký bude postup?

V minulém dílu jsme provedli nutný krok předcházející vytažení lodě na souš - z paluby jsme s pomocí jeřábu sundali stěžeň. Nyní bude následovat celá jachta. S většími jachtami se jeřábem obvykle manipuluje jen dvakrát ročně: na jaře, když se spouští na vodu a na podzim, když se z vody vytahují. Jinak je tomu u menších lodí s možností změny revíru převozem po souši na vleku za autem. Někdy musí být jachta vytažena v průběhu sezóny ke kontrole podvodní části trupu. Protože v marínách je u jeřábu profesionální personál, soustředíme se níže na menší jeřáby v jachtařských klubech, nebo autojeřáby.

Popruhy

Postroj, do nějž se jachta zavěšuje, patří k jeřábu. Ale kdo využívá jeřáb často, může mít vlastní popruhy, díky čemuž se vyhne nepříjemným překvapením, která by na něj v některých přístavech mohla čekat.

Správným řešením jsou široké popruhy a ve většině přístavů se také používají. Měly by být zavěšeny na příčné traverze či kříži, v jehož středu je umístěn hák jeřábu. Tak se silné příčné tlaky v oblasti paluby podstatně snižují a loď nemůže sklouznout, protože popruhy táhnou téměř kolmo.

Výzvu představuje i samotné podchycení lodě na vodě: popruhy je třeba provléci pod trupem tak, aby jachta po vytažení visela vodorovně a zadní popruh se nedotýkal kormidla, propeleru a hřídele. Po některé z úspěšných manipulací s jeřábem se vyplatí vytvořit si na trupu značky, které ukazují, v jakém místě má popruh bezpečně procházet mezi trupem a propelerem. Je to velmi užitečné.

U starých jachet s dlouhým kýlem se doporučuje popruhy zajistit lanem vedeným na vinšnu, aby nemohly sklouznout dopředu. Nedá se ani vyloučit, že klouzající popruhy poškodí zařízení vycházející z trupu, jako je vrtulka rychloměru.

Někdy musí být loď po opatrném nadzvednutí opět spuštěna, aby se poloha popruhů upravila.

Pomocí lan přivázaných k přídi a zádi se loď visící na jeřábu koriguje, aby nedošlo ke kontaktu s nábřežní zdi apod., resp. je vedena tak, aby správně dosedla na stojan nebo vozík.

Není snad třeba připomínat, že během celé operace se pod zavěšenou lodí nikdo nepromenuje.

Pevné zvedací zařízení

Rizikům spojeným s podchycením lodě zvedacím postrojem s popruhy se vyhneme použitím pevného zvedací zařízení. Starší jachty ale i moderní lehké lodě mají často sériově zabudované zvedací oko v kýlu v místě těžiště. Lano nebo vzpěra prochází vodotěsným otvorem ve střeše kajuty nebo paluby. Opláštění vzpěry z umělé hmoty na tomto místě chrání okolí před poškozením.

Předností tohoto řešení je, že nedochází k poškození gelcoatu, hřídele nebo čepu kormidla a celý proces je rychlejší. Je ovšem vždy nutno pamatovat na to, že jednou určené těžiště se může přesunout: dostrojováním výbavy jachty, vyprázdněním/naplněním nádrží a jinými změnami. Než se loď vytáhne z vody, musí se vyčerpat voda z dnového prostoru. Voda, která se při zvedání člunu přemisťuje, může poměry stability podstatně ovlivnit.

 

1884
Na horu