Search
× Search
Zapuntel (Molat)
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Zapuntel (Molat)

Ostrov Molat nabízí jachtařům několik bezpečných kotvišť a přístavů. Jedním z nich je průliv Zapuntel oddělující Molat od ostrova Ist. V laguně mezi ostrovy je možné stát na jižní i severní straně. Jižní strana poskytuje více společnosti, severní je pro milovníky samoty.

Ještě než se pustíme do popisu kotvišť v Zapuntelu, něco málo z historie. Stopy po prvním osídlení ostrova pocházejí ze starší doby kamenné. První zbytky staveb jsou datovány do doby železné, kdy ostrov obývali Ilyrové. Jedná se o čtyři pevnůstky Lokardenik, Gračina, Straža a Knežak. Chorvaté přicházeli na ostrov mezi 7. a 10. stoletím. Nejstarší psané zmínky o ostrově pocházejí z roku 950 z doby byzantského císaře Konstantina VII. Porfyrogeneta. První zmínka o Zapuntelu (Sanpontello) pochází z roku 1450.

Foto Lodní noviny

Foto Lodní noviny

Severní část mola je často využívána dětmi.
Po roce 1409 přechází ostrov pod nadvládu Benátčanů (dobyli Zadar). Několikrát byl ostrova napaden piráty. Turci ostrov vyplenili v letech 1571 a 1684. Tehdy s sebou odvlekli do otroctví 20 obyvatel.

Temná doba válečná

Mezi světovými válkami bylo na ostrově zrušeno poddanství. Dokladem je pamětní deska na zvonici kostela v Molatu z roku 1937. V tomtéž roce žilo na ostrově nejvíce obyvatel v historii (1083). Za druhé světové války založili na ostrově v zátoce Jazi tábor italští fašisté. Táborem prošlo 20 000 lidí, 350 z nich zde bylo zabito.

Stání v Zapuntelu

Foto Jiří Pacák

Foto Jiří Pacák

Účtuje se 25 HRK za metr, katamaran/nekatamaran
Samotná vesnice Zapuntel leží ve vnitrozemí ostrova. My nazýváme Zapuntelem přístavní vesničku, která k vesnici patří. U vesničky je asi 17 bójí, na severní straně průlivu je to podobné. Stání je možné i v přístavu Zapuntel. Nejlépe na vnitřní straně mola. Další možností je molo severní. U západního mola vyvázané lodě vyžene trajekt vždy v šest ráno a kolem půl čtvrté odpoledne. Mimo tyto doby je možné i u tohoto mola stát. Cena stání je všude stejná (25 HRK/metr), katamaran neřeší. Stání je možné i na konci nízkého jižního mola proti přístavu. Hloubka je na konci lehce přes 2 metry, na místě jsou dva mooringy. Ostatní jsou utržené.

Za informace děkujeme Jirkovi Pacákovi.

 

1231
Na horu