Search
× Search
Zajíždění nevyšlo, jak se posunout bokem?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Zajíždění nevyšlo, jak se posunout bokem?

Zajíždíme bokem k molu do krátkého místa. Bohužel se nám zajetí nepovedlo podle plánu a stojíme dále od mola, než jsme potřebovali. Co dělat dál? Je třeba zajet znovu?

Ne, rozhodně není třeba zajíždět znovu. Posuneme jachtu bokem k molu. U jachty s jedním listem kormidla to není žádný problém. Potřebujeme si jen udělat místo a použít prop wash.

Na prvním obrázku je patrné, že dále dopředu jet nemůžeme. Abychom si udělali místo, budeme si muset couvnout. Zařadíme zpátečku a posuneme se co nejdále dozadu, co nám mezera mezi loděmi dovolí. Při zpátečce se nám může stát, že se nám vlivem prop walk posune záď ještě mírně od mola. To nám ale nebude vadit. Nebude to výrazné, bavíme se o moderních lodích, u kterých je prop walk nevelký. Navíc aby šla záď od mola, musel by být na lodi levotočivý lodní šroub, což je u moderních jachet běžné při použití náhonu saildrive. Protože saildrive bývá umístěn dále od zádi, je prop walk nevýrazný (vypadá to složitě, ale tuto věc jsme již mnohokrát vysvětlovali na stránkách i v knize).

Grafika Lodní novin

Grafika Lodní novin

Je to snadné, stačí využít prop wash.
Tedy couvneme si, uděláme si prostor před přídí, stočíme kormidlo od mola a zařadíme krátký, ale razantní přední chod. Prop wash nám přitom posune záď směrem k molu.

Jakmile je záď u mola, nahodíme záďové vyvazovací lano na pachole, zafixujeme ho, stočíme kormidlo k molu a zařadíme přední chod. Tak dostaneme k molu také příď jachty.

Je to snadné, stačí vědět, jak na to.

Podobné věci učíme na našich jednodenních kurzech v Praze, nebo třídenních kurzech v Chorvatsku.

 

1037
Na horu