Search
× Search
Zajíždění k molu ve dvojici
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Zajíždění k molu ve dvojici

Na palubě jachty jste jen dva. Ve dvojici jsou přístavní manévry náročnější. Podíváme se, jak postupovat, aby bylo vše bezpečné a jednoduché. Začneme zajížděním bokem k molu ve větru, který fouká víceméně paralelně s molem.

Dvojčlenná posádka znamená, že volné jsou při manévrech v podstatě jen jedny ruce. Už to není o tom, že kormidelník přivede jachtu jakž takž k molu, s lany vyskočí početná posádka a loď společnými silami přitáhne k molu. Ve dvojici je nutné, aby kormidelník přivedl loď k molu přesně a zastavil tak, jak má. Druhý člen posádky (používejme zde například název vazač) jen vyskočí s jedním lanem, které na molu upevní. Kormidelník pak musí jachtu udržet u mola, aby vazač mohl upevnit druhé lano.

Vítr podél mola

V případě, že vane vítr podél mola, budeme zajíždět proti větru. Pokud neznáme místo, kam zajíždíme, uděláme nejlépe, pokud nejprve vše obhlédneme. Projedeme okolo, posoudíme výšku mola, zkontrolujeme rozmístění pacholat nebo vyvazovacích kruhů.

Podle zjištěných informací připravíme fendry a lana (délka). Nezapomeneme na fendry u zádě jachty, protože o ty se budeme opírat. V případě, že máme k dispozici větší fendr (kouli), dáme ho až k zádi jachty.

K molu budeme couvat, protože takto je celý manévr jednodušší a k molu se dostaneme zádí, kde potřebujeme vyvázat lano. Couváme bokem k molu proti větru (1), vazač je připravený s lanem. Při tomto způsobu zajíždění můžeme plout extrémně pomalu. Nehrozí žádné nebezpečí, že by nám mohl vítr uškodit.

Couváme k molu velkým zadním fendrem napřed. Jakmile jsme u mola, vazač vystoupí na břeh a zafixuje záďové lano (2). Nyní stačí stočit kormidlo k molu a zařadit přední chod. Jachta se přilepí bokem na molo a bude stát ve stabilní poloze. Vazač může jít k přídi a uváže příďové lano. Manévr je u konce a nyní je možné upravit definitivně vyvazovací lana a uvázat springy (3)

Jachta se dvěma kormidly

Výše zmíněný manévr je platný pro jachtu s jedním listem kormidla. Když kormidelník stočí kormidlo k molu a zařadí přední chod, proud vody od lodního šroubu směřuje na kormidlo a stáčí tak jachtu přídí k molu. Říká se tomu prop wash.

Na jachtách s dvěma listy kormidla prop wash nefunguje, protože proud vody od lodního šroubu proběhne mezi kormidly a nemá na ně žádný vliv. Přesto po vyvázání záďového lana zařadíme přední chod a jachta se přimáčkne bokem k molu. Je to způsobeno pákou, která vzniká mezi osou otáčení jachty (v tomto případě vazák, na kterém je jachta vyvázána) a lodním šroubem, kde působí síla tlačící jachtu dopředu. Tato páka samozřejmě působí i na jachtě s jedním listem kormidla, ale prop wash má v takovém případě větší sílu.

Téměř vše o přístavních manévrech najdete v knize Přístavní manévry. Nebo vás to můžeme naučit na jaře v praxi. Podzim už máme plně obsazený.

.

3990
Na horu