Search
× Search
Z pohody do krizovky v řádu vteřin
Daniel Vodička

Z pohody do krizovky v řádu vteřin

Zajíždíte do přístavu. Vítr fouká od zádě, vše je naprosto pod kontrolou. Stačí jediná chyba a najednou je tu krizová situace. Velké poučení o tom, jak málo stačí ke vzniku krizovky.

Příběh je z jachtařského fóra, pouze jsme ho trochu zkrátili, zjednodušili.

„Zajíždím s 45 stop dlouhou jachtou do neznámého přístavu. Jediné volné místo je v rohu. Chci tam zacouvat a vyvázat se pravobokem. Fendry jsou samozřejmě na pravoboku. Na lodi jsme dva. Já u kormidla a manželka na boku. Vysvětlím manželce, že budu chtít vyvázat záď. Vítr mne pak sfoukne a uvážeme zbytek. Volné místo, do kterého couvám, je široké tak na dvě lodě, na druhé straně mezery stojí 70 stop dlouhá železná loď.“

Podmínky na začátku jsou jasné, vítr od zádě je poměrně silný. Jde o jednoduchý manévr, navíc je jachta vybavena příďovým propelerem.

„Soustředím se na couvání a nevěnuji tedy pozornost muži, který přichází a říká manželce, aby mu hodila příďové lano. Hodí mu ho… Muž lano zachytí za pachole a zastaví loď. Všimnu si toho, ale říkám si, že jsem blízko u pacholete na zádi a že se mi na něj podaří hodit záďové lano. Nepovedlo se a vítr začíná snášet záď bokem na železnou loď vedle nás. Muž na břehu na mě řve, abych tam dal plný plyn zpět, ale instinkt mi říká, že už je pozdě, že ke kolizi by došlo v rychlosti. Příďový propeler mi nepomůže. Je tu krize. Řvu na chlapa, ať nás odváže, abychom mohli odplout. Hodí nám lano a my ze složité situace rychle vyplouváme, což se podaří bez nehody.“

Šlo o naprosto triviální situaci, kde drobné selhání (manželka se nechala přesvědčit elegánem na molu), způsobilo krizi a mohlo mít na svědomí i škody na jedné nebo obou lodích.

Mohli bychom tvrdit, že chybovala žena opačného pohlaví, mohli bychom říci, že to byla vina elegána na molu. Ale vypravěč příběhu si správně uvědomuje, že to byla jeho vina. Ženě sice řekl, co se bude dělat, ale nezdůraznil dostatečně, které lano je třeba uvázat jako první. Nebyl dostatečně přesvědčivý.

Jde o triviální chybu, která je v jiných kulisách běžná. Řešením jsou přesné a jasné pokyny pro posádku. Pak by k tomu nemělo dojít. 

A jestli máte s manévry problémy, naučíme vás je. Jsme na jejich výuku specialisté.

4544
Na horu