Search
× Search
Výšky a hloubky v mapách
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Výšky a hloubky v mapách

Pojďme se podívat na různé úrovně hladiny moře. Od jaké hladiny se obvykle značí hloubky, výšky kopců či majáků nad hladinou, nebo podjezdové výšky mostů? Na první pohled to může vypadat složitě, ale jako vše v navigaci je to logické.

Nejprve se podíváme na běžně používané rozdílné výšky hladin

HAT Highest Astronomical Tide nejvyšší astronomická hladina přílivu (nezohledňuje meteorologické podmínky)

MHWS Mean High Water Spring střední vysoká hladina při springu

MHWN Mean High Water Neap střední vysoká hladina při neapu

MLWN Mean Low Water Neap střední nízká hladina při neapu

MLWS Mean Low Water Spring střední nízká hladina při springu

CD Chart Datum mapové datum (nula mapy) také LAT – Lowest Astronomical Tide – nejnižší astronomický odliv

Jak je na obrázku vidět, hloubky jsou značené od CD, tedy od LAT. Logika je jasná, nepočítáme-li meteorologické podmínky, je to nejnižší možná hladina. Obvykle bude hloubka větší.  

U míst, která se vynořují nad hladinu jen při odlivu, je jejich výška udávána také nad CD/LAT.

Výška pevniny, majáků a všeho, co je stále nad hladinou, je počítána k MHWS.

A nakonec tu máme mosty, nebo například kabely nad mořem. Zde jde o podjezdovou výšku. Ta je běžně uváděna od HAT, tedy od nejvyšší astronomické hladiny přílivu. Logika je znovu jasná, nebereme-li v úvahu meteorologické podmínky, podjezdová výška by nikdy neměla být menší, než je uvedeno v mapě.

Toto je tedy standard. Na některých mapách se jednotlivosti mohou lišit. Proto je třeba věnovat pozornost titulu mapy.

402
Na horu