Search
× Search
Vydělat na vlastnictví jachty?
Daniel Vodička

Vydělat na vlastnictví jachty?

Víte, co je to charter management? Umožňuje vydělávat na vlastnictví jachty. Zní to pěkně, ne? Jaké to je doopravdy, na to jsme se zeptali Vladislava Bezecného z české společnosti Bemex Boot, která jachty prodává i pronajímá.


Nejjednodušší otázka by mohla znít, co to je charter management a jaké výhody z toho má majitel jachty?


Charter management je stručně řečeno poskytnutí vlastní jachty charterové společnosti, která ji pronajímá klientům na krátkodobé pronájmy (charter). Podíl na výnosu z tohoto pronájmu pokrývá majiteli jachty jak veškeré náklady s jejím provozem, tak mu přináší i další výdělek. Současně může majitel svou jachtu v dohodnutých termínech bezplatně využívat pro vlastní potřebu.

Představa o charter managementu může být lákavá. Koupím jachtu, poskytnu ji do charteru a každý rok shrábnu výdělek. Je to skutečně tak? 

V podstatě tomu tak samozřejmě je, jinak by celý systém nefungoval. Záleží ovšem také na tom, jestli berete charter management čistě jako investiční příležitost ke zhodnocení volných finančních prostředků a jachtu nebudete vůbec využívat, anebo je to pro vás způsob, jak si pořídit vlastní loď, na které se budete plavit a pouze vámi nevyužité týdny poskytnete klientům. Oba režimy jsou hojně využívané a každý má samozřejmě jiný finanční efekt.

Pro mnoho jachtařů s volnými prostředky, které se dnes v bankách spíše znehodnocují, by měl dávat charter management smysl. Jak je rozšířen na našem trhu a jak v zahraničí?

Charter management je vzhledem k úročení v bankách čím dál více zajímavý bez rozdílu hranic. Pořízení jachty do charter managementu ještě nahrává bezpečnostní a politická situace v Evropě, která extrémně navyšuje zájem o dovolené v blízkém okolí, do čehož charter jachty na Jadranu rozhodně patří. Poslední rok zaznamenáváme velký návrat klientů zvyklých trávit dovolené mimo Evropu zpět do bezpečných chorvatských vod, kde je asi charter vůbec nejrozšířenější díky perfektnímu jachtařskému revíru chorvatského členitého pobřeží s tisíci ostrovů a zátok.

Od počátků masivního rozšíření charteru již uběhlo mnoho let. I naši jachtaři už mají s tímto způsobem vlastnictví jachty zkušenosti. Vy jste s nimi často v kontaktu. Jak s ním jsou spokojení? Kolik našich majitelů jachet poskytlo své lodě do charteru?

Já osobně samozřejmě neznám počty a zkušenosti českých majitelů jachet, kteří poskytli své lodě do charter managementu zahraničních společností. Více méně mohu vycházet pouze z vlastních zkušeností s klienty, kteří poskytli jachtu do charter managementu naší společnosti, kterých je dnes již kolem dvaceti. Jejich spokojenost je přímo úměrná výběru konkrétního modelu jachty, počtu kajut v dané velikosti a jejímu zastoupení ve flotile. Jsou klienti, kteří jsou velmi spokojeni a pořídili si proto již druhou jachtu v tomto režimu. Pak jsou klienti, kteří jachtu pořídili zejména s úmyslem si ji následně nechat a atraktivita modelu pro charter byla při výběru jachty až sekundární. Vše je vždy o návratnosti. Při stejné pořizovací ceně stejného modelu jachty je například čtyřkajutová verze pro většinu klientů atraktivnější než verze tříkajutová. Cena pronájmu totiž musí být, díky stejné pořizovací ceně, u obou verzí velmi podobná a u čtyřkajutové verze pak vychází cena na osobu lépe.

Pojďme se po obecném začátku podívat na některé faktory charter managementu detailně. Začněme tím, jestli si do programu mohu vybrat loď podle sebe, nebo se musím typem přizpůsobit charterové společnosti?

To je to, co jsem teď zmiňoval. Pokud jdete do charter management programu s úmyslem pořídit loď hlavně pro sebe, pokrýt veškeré náklady s jejím provozem a nepotřebujete za každou cenu na lodi vydělávat tak, aby se 100% a beze zbytku celá zaplatila, pak si vyberte model i výbavu naprosto podle svých představ. I tak vám charter pokryje veškeré náklady a ještě něco navíc. Po vstupu Chorvatska do EU, kdy všechny soukromé lodě musí být zdaněny DPH, je také velmi důležitou motivací pro mnoho klientů možnost, jak pořídit jachtu bez této daně. To lze dnes ve vodách EU už pouze u jachet určených k podnikání, což je právě charter. Pokud vás zajímá charter management čistě jako investice, pak si nechte jednoznačně poradit od charterové společnosti, který model je v danou chvíli ve flotile nejvíce potřeba a bude pro klienty atraktivní zejména ve smyslu poměru cena/výkon. Potom můžete očekávat, že bude investice finančně zajímavá.

A jak je to s výbavou. Je preferencí jednoduše vybavená jachta, nebo loď s luxusním zařízením?

Výbava má u charterových lodí už více méně zavedený standard, na který jsou klienti zvyklí. Lepší výbava obvykle nezvýší vytíženost jachty. Klienti si příliš nevybírají loď podle toho, jakou má nadstandardní výbavu, na druhou stranu, pokud na jachtě chybí něco z obvyklé výbavy, pak to naopak může mít fatální dopad na její vytížení. Pokud na lodi bude televize, klimatizace nebo týková paluba, většinu klientů to neohromí a obejdou se bez toho, ale nesmí chybět například navigace, autopilot nebo střecha nad kokpitem.

Jachta se kupuje za standardní ceníkovou cenu, nebo má charterová společnost u dealera ceny lepší?

Ceníky výrobce jsou stejné jak pro soukromé klienty, tak pro charterové společnosti. Ty však díky větším odběrům dokáží většinou nabídnout i zajímavé ceny. Naše společnost je jak dealer loděnice Beneteau, tak charterová společnost, takže se zde obojí spojuje. Každopádně mnohem důležitější, než od koho loď kupujete je, v jakém období ji kupujete. Výrobci lodí poskytují největší slevy vždy v létě na objednávky pro následující sezonu. Objednávat s takovýmto předstihem má kromě lepší ceny výhodu i v tom, že se vaše jachta dostane do všech nových ceníků a katalogů charterové společnosti a jejích partnerských agentur po celém světě, které se chystají vždy již koncem léta na následující sezónu.

Co vše je v režii charterové společnosti a co platí na konci sezóny majitel jachty? 

Majitel jachty hradí ze svého podílu výnosů náklady na provoz jachty, to znamená roční stání jachty, obnovu antifoulingu, pojištění a potřebný servis. Charterová společnost pokrývá ze svého podílu náklady spojené se samotným prodejem charterových týdnů na jachtě, účast na výstavách, tisk a rozesílání charterových katalogů, administrativní činnost s prodejem, smlouvy se zákazníky a agenturami. Především se pak stará o to, aby jachta byla neustále v plně funkčním stavu, provádí samotné předávání a přebírání jachty na základně, zajišťuje potřebné opravy mezi střídáním turnusů, doplňuje spotřební část výbavy jako sklo, nádobí a podobně. Následně pak v sezóně zajišťuje podporu charterových hostů po dobu jejich plavby formou trvalé služby servisního technika na základně, který řeší případné problémy i v průběhu charterového týdne a má k dispozici i servisní motorový člun. Pokud vznikne na jachtě škoda způsobená charterovým zákazníkem, charterová společnost náklady na její odstranění jsou kryty buď z kauce zákazníka nebo z pojistky, pokud je škoda vyšší než kauce. Principiálně majitel jachty hradí pouze běžné provozní náklady a časem pak případné nutné výměny běžně opotřebených částí lodě nebo výbavy. Takto to alespoň funguje u našeho charter managementu, ale předpokládám, že konkurence funguje podobně.

Druhý díl rozhovoru o charter managementu přineseme v pondělí. 

9871
Na horu