Search
× Search
Výbuch akumulátoru na palubě
Jan Koukal

Výbuch akumulátoru na palubě

Se stále se zvyšující spotřebou elektrické energie roste počet akumulátorů na palubě. Nenahlížíme na ně jako na riziko. Mohou ale být příčinou výbuchu a požáru.

V posledním stadiu nabíjení akumulátoru se rozkládá malé množství elektrolytu a uvolňuje se vodík a kyslík. U klasických otevřených olověných baterií plyn uniká ven, u uzavřených baterií například gelových či AGM zůstává plyn v akumulátoru, ale za určitých okolností (neustávající přebíjení) je vnitřní tlak takový, že uvolní pojistný ventil a plyn unikne z akumulátoru.

Ze školy si pamatujete, že vodík je velmi výbušný. Železné piliny + kyselina, uvolňuje se plyn, který jímáme do baňky. Tu následně zapálíme. Plyn bouchne. Školní pokus.

Vodík je lehčí než vzduch, pokud má tedy jakoukoli možnost úniku, unikne do ovzduší a pryč z lodi. Někdy ale mohou být baterie umístěné na místech s minimální nebo žádnou ventilací. Potom se může v nějaké kapse vodík zachycovat (podobně jako při pokusu ve zkumavce). Pak již stačí jakákoli nepatrná jiskra a plyn vybuchne (zdrojem jiskry může být například nedokonalé elektrické vedení, elektrický motor,…). Někdy může dojít i k tomu, že ke zkratu dojde v samotné baterii a k výbuchu dojde v rámci baterie.

Abychom toto riziko zredukovali na minimum, je třeba používat kvalitní nabíječky s velmi dobrou regulací napětí. Čím je nabíječka levnější, s horší regulací, tím větší je riziko přebíjení baterie a tedy i uvolňování vodíku.

Ani drahé nabíječky však tomuto nemusí zabránit. Někdy se i tak dostanou akumulátory do stavu, kdy produkují vodík.

Jsou-li akumulátory výrazně zatížené, produkují velké množství vnitřního tepla. To zvyšuje schopnost baterie absorbovat větší nabíjecí proud bez toho, aby rostla jejich voltáž. To způsobí, že regulátor napětí na nabíječce je zmaten a dochází k masivnímu přebíjení. Baterie se dostane do stavu, kdy absorbuje nabíjecí proud a mění ho na vodík, kyslík a teplo. Výbušná kombinace.

Jedinou cestou, jak tomuto zabránit, je teplotní senzor na baterii. Nesmí ale být položen na vrcholu baterie. Na vrchu baterie je vzduchová kapsa, která teplo odizoluje. Sensor tedy musí být buď na boku baterie (přibližně uprostřed), nebo na elektrodách. V případě přehřívání odpojí nabíjení akumulátoru.

Článek byl zpracován podle Nigela Caldera, autora knihy Boatowner´s Mechanical and Electrical Manual.

13288
Na horu