Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Vlhko při zimní plavbě?
Daniel Vodička

Vlhko při zimní plavbě?

Odjedete v zimě na loď, zatopíte si a za chvíli vám začne kapat voda z lukny do postele. Co s tím?

Na vině je kondenzace. Teplý vzduch v lodi je vlhký a vlhkost se sráží na studeném povrchu. Stejně jako pára na pokličce nad hrncem. Řešení je pro někoho překvapivé. Stačí méně topit a více větrat.

Je to řešení, které mnozí neuslyší rádi a někteří mu ani neuvěří. Bude-li však v lodi chladněji, bude kondenzace menší.


Proč?
Teplý vzduch dokáže pojmout více vlhkosti, než vzduch studený. Budete mít dvě kostky vzduchu. Jedna bude mít 10°C a druhá 20°C. Obě mají relativní vlhkost 99 %. V první bude obsažené absolutní množství vody menší než ve druhé. Proč se takovými nudnými fakty zabýváme?

Větší množství vlhkosti ve vzduchu znamená, že se na studené lukně vysráží více vody a více vám jí nateče do postele. 

Řešení
Snižte teplotu v podpalubí a větrejte, aby se dovnitř dostal sušší studený vzduch. Na luknách bude méně vody. večer a v noci můžete přes lukny natáhnout roletu. Tak se ke studené lukně dostane méně teplého a vlhkého vzduchu.

Představte si vzduch jako houbu na tabuli. Venku na palubě je 5°C. Houba na tabuli je mokrá, že z ní voda začíná pomalu vypadávat (relativní vlhkost 100 %). Chladno můžeme přirovnat k tomu, že je houba zmáčknutá v pěsti. 

Nyní houbu přeneseme do podpalubí, kde je 20°C. To je stejné, jako bychom uvolnili sevření pěsti a houba by se nafoukla. Voda z ní přestane vypadávat. Její relativní vlhkost se ze 100 % zmenší například na 40 % (relativní vlhkost je poměr mezi maximální vlhkostí a momentální vlhkostí). Zároveň naroste schopnost houby nasát další vodu, protože je sušší.

Protože v podpalubí dýcháme, vaříme atd., do vzduchu se dostává další voda a vlhkost vzduchu (alias houby) roste. Čím je houba vlhčí, tím více vody z ní může vypadnout. Vezmeme-li houbu nasáklou vodou a přitlačíme ji ze spodní strany na luknu (zmáčkneme ji), začne voda z houby vytékat. To samé se děje se vzduchem na studeném skle lukny. 

Řešením je větrání a nepřetápění interiéru jachty.

 

9024
Na horu