Search
× Search
Útok na staré pořádky na Ministerstvu dopravy
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Útok na staré pořádky na Ministerstvu dopravy

Velké změny otřásly pevnou stavbou ministerstva na nábřeží Ludvíka Svobody. Kolek, ceninu zavedenou v Rakouském císařství v roce 1854, je možné nahradit platbou na účet. Kam ten svět spěje? Co dalšího je na řadě? Takto snad jednou přijdeme i o naší korunu!

Ne, nebojte se. Koruna je zatím stále pevná v kramflecích. A kdyby se začala otřásat, zachránil by ji slovutný profesor Klaus, který by se přivázal pouty ke klandru před budovou centrální banky.

Kolek však takto silného zastánce nemá a tak míří na věčnost. Na Ministerstvu dopravy již není více třeba k žádosti o průkaz způsobilosti dodávat rakousko-uherský přežitek, ale bude možné zaplatit převodem na účet. Podáte si žádost o vydání průkazu způsobilosti, bude vám přidělen unikátní variabilní symbol a spolu s platebními údaji zaslán na vaši e-mailovou adresu uvedenou v žádosti.

Vy následně provedete platbu správního poplatku ve výši 500,- Kč. Zašlete ho na účet ministerstva a k tomu neopomenete poslat potvrzení o provedené platbě na email namorni.urad@mdcr.cz. Po obdržení potvrzení o odeslané platbě bude zahájeno správní řízení o vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty.

Vidíte, a pak že se nic neděje. Že stát nemá koncepci, že se nedigitalizuje. Kráčíme mílovými kroky kupředu a už nakukujeme přes plot do světa po digitální revoluci.

Kolky to začíná a čipy v mozku končí!

314

Dokumenty ke stažení

Na horu