Search
× Search
Trochu navigace, aneb trojúhelník DST
Vojtěch Sládeček
/ Kategorie: Navigace

Trochu navigace, aneb trojúhelník DST

Při navigaci samozřejmě kromě jiného počítáme s naší rychlostí, časem a vzdáleností, kterou chceme uplout. Často potřebujeme rychle spočítat, jak dlouho nám bude plavba trvat, nebo jakou uplujeme vzdálenost za daný čas. Pro ulehčení těchto jednoduchých výpočtů je dobré zapamatovat si takzvaný DST trojúhelník. Kde D = vzdálenost v námořních mílích (distance), S= rychlost v uzlech (speed), T= čas v hodinách (time), nebo případně v minutách.

Výpočet je samozřejmě orientační, protože počítáme s konstantními údaji, které v reálu nemáme, ale pro hrubý odhad je to více než dostačující.

 

Pro vysvětlení budeme pracovat s konstantními hodnotami, abychom si snadno ověřili správnost výsledků.

RYCHLOST S = 6,8 kts

VZDÁLENOST = 4,5 NM

ČAS= 40 minut což je 0,66 hodiny (40 / 60)

 

Image
Pokud potřebuji vypočítat, jakou upluji vzdálenost D, budu pracovat s rychlostí S a časem T. Protože rychlost i čas jsou v trojúhelníku na stejné úrovni, budu čísla mezi sebou násobit.

Pokud tedy vím, že aktuální rychlost lodi je 6,8 uzle a touto rychlostí pojedu 40 minut, což je 0,66 hodiny (40 vydělím 60), pak stačí vynásobit 6,8 x 0,66 a to se rovná 4,5 námořní míle. Vím tedy, že pokud pojedu rychlostí 6,8 uzle po dobu 40 minut, upluji vzdálenost 4,5 námořní míle. Moje rychlost samozřejmě není konstantní, promítá se zde mnoho dalších faktorů, ale pro rychlou orientaci to bohatě postačí.

Pokud potřebuji vypočítat rychlost S, pracuji se vzdáleností D a časem T. Protože jsou nad sebou, vzdálenost D vydělím časem T. Tedy 4,5 vydělím 40 minutami (0,66 hodiny). Výsledná rychlost je 6,8 uzle.

Pokud potřebuji vypočítat čas T, pracuji se vzdáleností D a rychlostí S, které jsou v trojúhelníku nad sebou a proto čísla budu mezi sebou dělit. Když mě tady zajímá, za jak dlouho někam dopluji, jednoduše dosadím do vzorce vzdálenost D v námořních mílích, tedy 4,5 NM a vydělím ji rychlostí lodi S 6,8 v uzlech. Výsledný čas je 0,66h, což je našich 40 minut.

 

Image
Osobně raději pracuji s časem v minutách, pak jen stačí použít při násobení, nebo dělení číslo 60. V posledním příkladu by to tak bylo podle vzorce pro vypočtení času T.

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

9599
Na horu