Search
× Search

Jižní oceán jako spolehlivá popelnice skleníkových plynů

Jižní oceán jako spolehlivá popelnice skleníkových plynů
Jižní oceán jako spolehlivá popelnice skleníkových plynů

Nová data získaná z průzkumných letadel ukazují, že Jižní oceán sehrává výraznou úlohu v pohlcování skleníkových plynů. Z pozorování vyplývá, že jižní vody pohlcují více uhlíku z atmosféry, než kolik ho uvolňují. Z dosavadních výzkumů a modelů nebylo zřejmé, jaká je uhlíková bilance chladných vod obklopujících Antarktidu.

Na horu