Search
× Search
Stane se z Velebitského kanálu jeden velký prasečák?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Stane se z Velebitského kanálu jeden velký prasečák?

Jedna z nejkrásnějších pobřežních cest v Evropě je Jadranská magistrála od Bakaru po Maslenici. 170 km, 3 hodiny překrásné cesty autem s horami na jedné a ostrovy na druhé straně. Zdá se, že se chystají změny. Dojde na hospodářské využití Velebitského kanálu?

Již dnes jsou ve Velibitském kanálu jedny rybí sádky. Nedaleko Jablanacu v Lukovom Šugarju. Na druhé sádky je již vydaná koncese a nyní firma Adriatic Farming usiluje o pět dalších koncesí. Stejně jako v již provozovaných sádkách by se mělo jednat o chov pstruha duhového!!! Tedy o rybu, kterou si spojujeme spíše s našimi řekami a potoky.

Chov ryb v moři se v posledních letech výrazně rozšiřuje. Na první pohled ekologické hospodářství za sebou zanechává mnoho negativ. Překrmování ryb vede k usazování přebytečné stravy na dně a k jejímu hnití. Přílišná koncentrace jedinců znamená znečištění vody a rozvoj nemocí, které zasahují populaci volně žijících ryb. V okolí sádek umírá mořské dno a volně žijící ryby v okolí přerůstají běžnou populaci a stávají se tučnými požírači zbytků.

Čas od času během bouřlivého počasí pak dochází k poškození sádek. Chované ryby se tak dostávají do ekosystému, ve kterém nemají co dělat.

Velebitský kanál je téměř uzavřená lokalita, ve které se negativní vlivy mohou kumulovat. Místní obyvatelstvo tak nevítá investory v tomto oboru s rozevřenou náručí a snaží se do povolovacího procesu zasáhnout. Zatím je snaha o zisk nových koncesí na samém počátku. Zničení určité lokality je vždy rychlejší, než její následný návrat do původního stavu. 

833
Na horu