Search
× Search
Šrotování lodí ve Švédsku
Daniel Vodička

Šrotování lodí ve Švédsku

Co dělat, se starými laminátovými jachtami? Známá otázka: Kam s nimi? Do konce roku je ve Švédsku zdarma šrotují.

Švédsko je zemí lodí. Ve Švédsku je 900 000 lodí. Z oficiálních zdrojů. Z toho 64 000 je opuštěných, nebo plavby neschopných. Zatímco starší dřevěné lodě se mohly rozpadnout v zapomenutých zátokách v podstatě beze stop a se zanedbatelnými škodami na životním prostředí, s laminátem je to jinak. Poločas rozpadu směsi pryskyřice a skelných vláken přesahuje naše chápání.

Proto ve Švédsku vznikl program, který umožňuje švédským majitelům jachet do výtlaku 3 tun nechat své lodě zdarma sešrotovat a recyklovat. Na program přispěla 300 000 EUR Swedish Agency for Marine and Water Mamagement (SWaM). Díky tomuto programu bylo rozšmelcováno cca 500 lodí. Lodí, které takto zmizely z trhu. Majitel jachty musí zaplatit pouze dopravu jachty na vrakoviště. Recyklaci má na starosti Stena Recycling.

I když jde zatím jen o malé číslo z celkového počtu vyřazených lodí, je to dobrý začátek. Akci se věnovala velká pozornost v médiích a uvažuje se o pokračování po 31. prosinci tohoto roku.

 

 

 

3867
Na horu