Search
× Search
Správně zakotvená loď
Daniel Vodička

Správně zakotvená loď

Na obrazovce mapového plotteru vidíte správně zakotvenou jachtu po noci strávené za silného nárazovitého větru. Co je možné na monitoru vyčíst?

Abyste na mapovém plotteru získali podobný obrázek, musíte mít zapnutu funkci TRACK, která ukládá vaše polohy v předem stanovených časových, nebo vzdálenostních intervalech.

Na monitoru je vidět místo, kde byla vypuštěna kotva, které je označené červeným křížkem a písmenem A.

Písmeno B značí dráhu jachty během noci, kdy foukal silný nárazovitý vítr. Jachta se pohybovala na napjatém kotevním řetězu tam a zpět.

Nad ránem přestalo foukat a jachta byla přitažena kotevním řetězem ke kotvě, písmeno C.

A nakonec se slabý vítr stočil cca o 45°, písmeno D. V té chvíli byla pořízena fotografie monitoru.

Důležité je, že jachta byla celou noc bezpečně zakotvena, protože se stále pohybovala po stejné kružnici a nikdy nezačala splouvat po větru.

 

 

5977
Na horu