Search
× Search
Špatný nápad
Daniel Vodička

Špatný nápad

Majitelé jachet občas přicházejí s vylepšeními, které se jim na první pohled zdají být na hraně geniality. Ne vždy tomu tak skutečně je.

Nevím, na co myslel majitel jachty Seven v Zadaru, když nechal na záď instalovat dva největší vazáky, které v obchodě s nautičkom opremom objevil. Určitě to byl tak dobrý nápad, že si nemohl pomoci.

Já však vidím především negativa. Tedy hlavně jedno veliké. Víte, jak to vypadá v přeplněných letních jadranských přístavech. Pavučina vyvazovacích lan vedoucích ze zádí jachet na molo. Lana se kříží, zádě jsou do nich zapletené.

A nyní vyplouvá jachta Seven. "Odvažte záďová lana, vyplouváme!" A najednou to nejde. Za zádí se něco děje. "Namotali jsme mooring? Ne, nic tak hrozného, jen jsme se zase chytili vazáky na zádi za lana kolemstojících jachet."

Toto bych viděl jako problém, který bude majitele Seven trápit.

2174
Na horu