Search
× Search
Spánek při sólovém jachtingu
Theodor Anfilov

Spánek při sólovém jachtingu

Jak dlouho má člověk spát, aby byl dostatečně odpočatý a zároveň neprospal půlku dne je otázka, na kterou mnozí nenaleznou odpověď po celý život. Při dlouhých a vyčerpávajících sólo plavbách je však málokterá věc důležitější než spánek dodávající energii. Jak se tedy s tímto problémem vypořádávají sóloví jachtaři?

Krátká odpověď? Polyfázický spánek. Pro ty zvědavější z vás jsem vypracoval i delší odpověď. O co tady tedy vlastně jde?

Většina lidí praktikuje spánek monofázický, jinými slovy jeden dlouhý poctivý šlofík, který trvá přibližně 6-8 hodin. Často se ovšem i po takhle dlouhém odpočinku cítíme unaveni. Spánkový cyklus se totiž skládá z několika fází.

První fází je usínání, které začíná zavřením očí a prohloubeným dýcháním, v některých případech počítáním oveček, postupným snižováním svalového napětí, krevního tlaku i tepové frekvence. Pokud máte štěstí, brzy usnete a tím celá ta magie začíná.

Samotný spánek se dělí na NREM (non-REM) a REM fázi (z ang. rapid eye movement – rychlé oční pohyby). NREM fáze se dělí na čtyři části, s tím, že pro nás je nejdůležitější třetí a čtvrtá fáze, které se též říká delta spánek. V této fázi probíhá většina reparačních mechanismů a dochází také k vylučování růstového hormonu. Až 70 % jeho celkové denní produkce je vylučováno během spánku.  V této fázi také dochází k přesunu informací z krátkodobé paměti do paměti dlouhodobé.

Během REM fáze dojde k náhlému výskytu očních pohybů, trvajících 10–20 sekund. Člověk začne těžce a nepravidelně dýchat a jeho srdeční frekvence se dostává do hodnot, které odpovídají bdělému stavu. Probudit osobu v REM fázi je velmi obtížné. V této fázi probíhá většina našich snů. Z REM fáze následně přecházíme zpět na začátek celého cyklu.

Jeden spánkový cyklus trvá přibližně 90-120 minut. Za noc tedy absolvujeme 4-6 těchto cyklů. Na konci každého cyklu je člověk nejodpočatější. Pro kvalitní polyfázický spánek je tedy nezbytně nutné spolehlivě zjistit, jak dlouho nám celý cyklus trvá a spát přesně po tuto dobu, případně po její násobek.

Při sólo plavbách ovšem kolikrát není čas na hoďku a půl dlouhého šlofíka. Závodníci tedy používají tzv. power nap, který by měl trvat 10-15 minut, ale rozhodně ne delší dobu. Hrozil by totiž přechod do hlubší fáze spánku a člověk by se vzbudil ještě unavenější než předtím.

Možná vás to překvapí, ale pro lidské tělo je přirozený právě spánek polyfázický. Krásně to jde vidět u malých dětí, které se probouzejí při potřebě kojení a monofázický spánek si musí osvojit „na sílu“, dává totiž našemu dni jasný řád. Z čistě vědeckého hlediska přináší polyfázický spánek mnoho benefitů a na divokém moři je jeho osvojení klíčem k bystré mysli a silnému tělu.

 

2323
Na horu