Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Soulodění se nedoporučuje
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Soulodění se nedoporučuje

Děs z koronaviru proniká všemi vrstvami společnosti. Naštěstí máme pravidla, vyhlášky, zákony a doporučení shůry, která běžný lid chrání před smrtícím zabijákem. Jaká pravidla zasáhnou do oblíbeného splouvání divokých českých řek?

V dnešních Lidovkách se redaktoři z holdingu věnovali vodácké problematice z hlediska epidemiologického. Oslovili celou plejádu odborníků na šíření chorob hromadného zničení a výsledek představili čtenářům.

Přinášíme stručný souhrn

Zákaz puťáků

Vzhledem k tomu, že ministerstvo zdravotnictví nedávno důrazně nedoporučilo dětské putovní tábory, vztáhlo nyní nedoporučení i na dětské vodácké putovní akce. Plukovníka Prymulu prý děsí představa grupy nakažených pražských vejrostků, kteří rozsévají virus v bukolické krajině na jihu Čech.

Pozor na roušku na palubě

Vodácké výpravy dospělých jsou na opačné straně plotu. Jde o dospělé a těm nikdo nařizovat nebude, jak se svým virem naloží. Na divokou vodu mohou. A to dokonce bez vlajkové lodi českého boje s nákazou, tedy bez kusu hadru na ústech. V případě cvaknutí by dle odborníků z ministerstva zdravotnictví při použití roušky hrozila zástava dechu.

České pivo povoleno

V kempech na březích řek je třeba dodržovat hygienická opatření. Roušku je možné sundat jen při konzumaci alkoholických nápojů. Ruce je třeba omývat vlažnou vodou s mýdlem. Pádla se budou muset dezinfikovat prostředky dodanými holdingem. Každou hodinu.

Upozornění

V kempech musí být na viditelných místech cedule, které vyzývají vodáky k mytí rukou. Cedule dodá ministerstvo zdravotnictví za regulovanou cenu 500 Kč bez DPH/kus. Férovou veřejnou soutěž na dodávku 10 000 000 cedulí (zamíří i do státních hmotných rezerv) vyhrála překvapivě firma z holdingu.

Počet osob na řekách

Skupiny vodáků nesmí čítat více než 100 osob.

Souloď

Petr Ptáček, předseda Asociace vodní turistiky a sportu, důrazně nedoporučuje z epidemiologického hlediska krajně rizikové soulodění. Křížení virů z jednotlivých kánoí by přinášelo velké riziko jejich množení na řekách a vodních tocích.

Soulož

Co se týče souložení, které je v kempech podél vodních toků tradiční, proti tomu se Petr Ptáček, ani krajské hygienické stanice nevymezují. Je ale samozřejmě třeba dbát na zvýšená hygienická opatření. I pro tyto okamžiky platí povinnost mít na ústech roušku (pokud nejde o členy jedné domácnosti) a před aktem i po něm si umýt ruce vodou a mýdlem.

4607
Na horu