Search
× Search
Služby na jachtách
Jan Koukal
/ Kategorie: Technika plavby

Služby na jachtách

Za článek o hlídkách děkujeme Oldovi Strakovi

Při delších plavbách se na lodi neobejdeme bez pevně daného systému hlídek. Čím pevněji je systém stanoven, tím snazší a bezproblémovější je soužití posádky.

Služba na jachtě (angl. watch) je období, při kterém část posádky řídí za plavby jachtu. V další části článku budu používat termín vachta. Termín pochází z polštiny a znamená to samé jako watch. Nejznámější je vachta navigační, při které se skipperem předem určená část posádky pravidelně střídá ve vedení jachty. Zde malá odbočka. U nás si většina skipperů říká vzletně kapitán. Rozdíl je nepatrný – kapitán na lodi má na veškeré práce posádku, skipper na jachtě si zpravidla vše musí udělat sám. Pokud ví jak.

Ale zpět k vachtám. Pravidelné střídání posádky za plavby nebude mít zcela určitě smysl během denní plavby, kdy se plujeme vykoupat z jedné zátoky do druhé, nebo plujeme z mariny do mariny. Obvykle se používá při několikadenních mořských až několikatýdenních oceánských plavbách. Zásadní pro rozvržení služeb bude počet posádky a zkušenosti jednotlivých členů. Budou-li na jachtě dva zkušení jachtaři, dva co něco znají a dva začátečníci, bude z nich obtížné postavit tři plnohodnotné vachty, i když je obvyklé, že na hlídce postačí na jachtách délky do 15 metrů pouze dva jachtaři. Jestliže je kromě nich k dispozici navíc ještě skipper, už to jde celkem snadno. Zkušení jachtaři jsou vždy se začátečníkem, dvojice, která už něco zná, je pohromadě a skipper vypomáhá vždy na zavolání. Skipper řeší všechny nejasné situace, posádka ho volá na palubu vždy, když se vyskytnou jakékoli pochybnosti. Nejasné nebo potenciálně nebezpečné situace řeší zkušený skipper, nezkušená posádka se do nich sama nepouští.

Základní systém

Základní, klasické rozdělení služeb je na tři vachty, které se střídají po 4 hodinách. Aby služba na palubě nevycházela na vachtu pořád ve stejnou hodinu, používá se tzv. lámání služeb, kdy se jedna čtyřhodinová služba rozdělí na dvě poloviny. Obvykle je první polovina mezi 16 – 18 hod., druhá mezi 18 – 20 hod. Někdy se služba láme ve 14 hod. (12 – 14 hod. a 14 – 16 hod.). Službu v kuchyni má obvykle druhá vachta, která má v průběhu dne relativně na vaření čas. Ten čas je vždy relativní, je třeba se také vyspat. V základním systému rozdělení služeb je ideálním řešením stálý kuchař, který by měl být schopen zajistit vyváženou stravu pro celou posádku. Jiné požadavky budou na Baltu a Severním moři, jiné v teplých mořích. Už samotné naplánování zásob na dlouhodobou plavbu je náročné a vyžaduje určitý stupeň zkušeností a znalostí. Navíc je třeba sladit preference jednotlivých členů posádky.

Místo vachty kuchyně

Do služby v kuchyni se obvykle nikdo nehrne, Proto ji postupně mají všechny tři vachty. Služby jsou po šesti hodinách. Nevýhodou tohoto systému jsou časově náročné noční hlídky. Systém je obvykle nutné za špatného počasí upravit, být v noci za kormidlem ve štormu není žádná slast. U takové plavby se určitě vyplatí předem promyslet složení posádky. Vzít si s sebou přítelkyni, která se sice pěkně prezentuje na přídi v marině, ale zároveň stěží uklohní míchaná vajíčka asi nebude prozíravé.

Dvě vachty

Je také možné plout pouze na dvě vachty. Skipper a kuchař jsou mimo služby. Vachty se střídají ve 2, 8, 14 a 20 hod. Výhoda je v tom, že si lze na stálou hodinu vstávání do služby zvyknout.

Zkrácená noční, delší den

Je zřejmé, že služba v noci je únavnější než za dne a proto se často vachty střídají v noci každé 3 hodiny a ve dne každých 5 hodin.

Tříčlenná posádka

Jestliže za plavby budou na jachtě pouze tři jachtaři, je možné rozdělit služby tak, že na palubě jsou vždycky dva jachtaři a postupně se střídají každé 2 hodiny. Vadou tohoto systému je příliš krátká doba na odpočinek.

Další možnosti

U větších posádek lze zavést čtyři vachty. Tři se střídají v navigační vachtě, čtvrtá má po celý den na starosti kuchyň. Další den se kuchyňská vachta vrací na palubu a jedna z navigačních vacht jde do kuchyně.

Kromě navigační hlídky za plavby by se v pobřežní plavbě při nočním stání na kotvě měla držet hlídka kotevní. Dobrá námořní praxe říká, že při stání na kotvě musí být někdo neustále na palubě. Pokud celá posádka opustí jachtu na celodenní výlet tak se později nesmí divit různým překvapením. Kotevní hlídka je logicky jednoosobová. Jestliže nás bude na jachtě šest tak si noc rozdělíme na pravidelné časové úseky, vylosujeme si svůj časový úsek a během něj podřimujeme v kokpitu. To v ideálním případě, praxe se obvykle značně liší.

V zásadě se při rozdělování času na jednotlivé hlídky nekladou fantazii meze. Za pěkného počasí lze držet tradiční dělení po čtyřech hodinách, za silného větru můžeme přejít na dvouhodinové služby a můžeme zároveň měnit složení jednotlivých vacht. Zejména, když má polovina posádky za špatného počasí zlomená křídla. Nejhorší variantou je, když zůstanete na palubě sami a svou posádku vezete jako pytle brambor. V tom případě Bůh s vámi.

Malý návrat do historie

Zde malé odbočení do historie. Mezi staršími jachtaři je známá tzv. psí hlídka. Říkalo se tak vachtě, která měla službu po půlnoci a na koho vyšla, tak předem významně koulel očima. To proto, že na ní byla zima a člověk se nevyspal. Název vzniknul z anglického „dog watch“. Ve skutečnosti jsou psí hlídky dvě. Při odpoledním lámání čtyřhodinové služby. Službě od 16 do 18 hod. se říká „First Dog“, službě od 18 do 20 hod. „Last Dog“. Nikdy ne „First Dog“ a „Second Dog“. Původ názvu je nejasný, ví se však, že se používal už v 17 století. Názvy všech hlídek jsou počínaje půlnocí: Middle, Morning, Forenoon, Afternoon, First Dog, Last Dog a First. Čas na lodi se tradičně odpočítával údery do zvonu. Den se dělí na šest hlídek po čtyřech hodinách. Čas každé hlídky je rozdělen údery do zvonu každou půlhodinu. Jeden úder je po první půlhodině hlídky, osm úderů na konci každé hlídky. Na konci First Dog (18 hod.) jsou čtyři údery, potom v 18,30 hod, je jeden úder a na konci Last Dog (20,00 hod.) je opět osm úderů. Námořníci si říkali čas pomocí úderů do zvonu. Půl čtvrté bylo „seven bells“, za pět minut jedna “five minutes to two bells“.

13680
Na horu