Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Sicilské parkování
Daniel Vodička
/ Kategorie: Kam jet

Sicilské parkování

Přistanete-li na Sicílii a budete chtít vyrazit na výlet autem, budou se vám hodit znalosti o parkovacím systému na ostrově. V městečkách máte obvykle možnost za parkování platit, nebo neplatit. Je to na vás. Dalo by se říci, že vstupné je dobrovolné.

Sicilské parkování má svá specifika. Jsou místa, kde je plno a místa, kde si nikomu stát nechce. Je třeba se zorientovat.

ZTL

V oblíbených turistických lokalitách jsou zóny nazvané ZTL (Zona traffico limitato). Těm je třeba se vyhnout, vjezd je možný jen vozům s registrovanou poznávací značkou. V jachtaři oblíbeném městě Syrakusy je to například celý starý ostrov Ortigia. Těmito lokalitami se zabývat nebudeme.

Barevné dělení

Foto Daniel Vodička

Foto Daniel Vodička

Kde nejsou barvy, je možné vše.
Na ostatních místech se můžeme setkat se čtyřmi barvami označujícími místa k stání. A s jednou barvou nebarvou. 

Modrá

Modře jsou označena místa určená k parkování, která jsou zpoplatněná. Platby se účtují po hodinách, s určitým maximem za den. Někdy může být parkování zdarma na určitý čas, ale jsou třeba parkovací hodiny.

Žlutá

Na žluté je zakázáno stát, pokud nejste vlastník nějakého speciálního povolení. Například pro invalidy.

Růžová

Růžová stání jsou určena pro děti. Tedy, přesněji pro matky s dětmi, nebo ženy, chystající se stát matkami. Protože k stání na těchto místech není třeba mít žádné povolení, často jsou využívána i muži, kteří se nechystají stát matkami.

Bílá

Foto Daniel Vodička

Foto Daniel Vodička

Je třeba se trochu otrkat.
Bíle jsou značená místa, na kterých je možné stát. Jsou zdarma.

Nebo je ještě jedna možnost. Je možné na nich stát, jsou zdarma. Ale jen pro rezidenty. To se mě, ani vás pravděpodobně netýká.

Bílá tedy může být matoucí.

 

A místa bez barevného značení...

Pak existuje nepřeberné množství míst bez barevného značení. Na těch můžete stát bez omezení.

Tedy, pokud nejsou označena zákazem stání nebo zastavení. I když, tato označení obvykle nejsou brána vážně.

Pokud nejde o místo uprostřed silnice nebo křižovatky. Brzy si všimnete, že pro krátkodobé stání je i místo uprostřed silnice či křižovatky přijatelné.

Pokud není v místě přechod pro chodce. Dáte-li chodci na přechodu místo alespoň na jednu nohu, je i stání na přechodu společností vnímáno pozitivně.

Foto Daniel Vodička

Foto Daniel Vodička

Zákaz zastavení?
Pokud nejde o místo před vjezdem do garáže nebo do dvora. Zareagujete-li na troubení majitele garáže do 20 minut, jedná se jen o kratší přibrzdění, které není třeba řešit.

Pokud nejde o stání na chodníku. Máte-li vůz, který dokáže na vysoké sicilské chodníky vyjet, je stání zde tolerováno.

Pokud nejde o stání na štaflu pro taxíky. Zde pozor, taxikáři si svá práva dokážou vyřvat všude na světě.

A nenechte se znervóznit tím, že po zaparkování je zbývající vozovka na pohled velmi úzká. Pokud tam je možné projet, Sicilané projedou.

Závěrem

Nechcete-li na Sicílii za stání platit, vyhněte se modrým zónám podobně, jako to dělají místní. Celá ulice je zaplněna parkujícími vozy, až na dvě označená modrá místa. Ta jsou prázdná. 

A trochu se uvolněte. Naše upjatost a lpění na předpisech se na Sicílii nenosí. 

A ještě jedna rada... Nepůjčujte si větší vůz než nejmenší. Pokud chcete projet městečky a vesnicemi.

625
Na horu