Search
× Search
Rusové překládkami kamuflují ukradené obilí
Jan Koukal
/ Kategorie: Zajímavosti

Rusové překládkami kamuflují ukradené obilí

Skryté aktivity plavidel, překládky z jednoho na druhé a další operace svědčí o koordinovaném úsilí utajit původ a přepravu obilí, které Rusové ukradli na napadené Ukrajině. Upozorňuje na to izraelská společnost Windward.

Zpráva společnosti Windward, která se zaměřuje na poskytování služeb v námořním sektoru s využitím umělé inteligence, osvětluje jeden případ z června, kdy se pět plavidel zapojilo do skrytých aktivit v Kerčském průlivu. Poukazuje rovněž na 160% nárůst skrytých aktivit v Černém moři, které v posledním roce prováděly lodě plující pod ruskou nebo syrskou vlajkou.

Tyto aktivity se týkají případů, kdy lodě záměrně vypnou svůj automatický identifikační systém (AIS) ve snaze stát se neviditelnými. Obvykle se k tomuto kroku uchylují plavidla, jejichž posádky mají v úmyslu pašovat ropu. V tomto případě je ale důvodem naložení pašovaného obilí z Ukrajiny a poté nejčastěji opět tajná vykládka nákladu v Turecku nebo Sýrii.

Komerční plavidla musí mít podle mezinárodního námořního práva na moři zapnutý automatický identifikační systém, neboli AIS. Právě jeho vypínání nebo manipulace s daty je na prvním místě mezi podvodnými praktikami v lodní dopravě. Loni v květnu to uvedlo americké ministerstvo financí ve zprávě, v níž uvedlo doporučení k omezení nelegální lodní dopravy a obcházení sankcí.

"Neexistuje žádný důvod, proč by lodě měly mít AIS vypnutý. Povědomí o tom, zda se plavidlo podílí na podvodných praktikách, je klíčové pro byznys firem a jejich ochranu před obchodováním se sankcionovanými subjekty," uvedl v březnu letošního roku Gur Sender ze společnosti Windward. Tehdy takto komentoval případy skrytých plaveb ruských ropných tankerů.

Od března do 15. června platforma Windward označila celkem 170 případů, kdy nákladní lodě  v Azovském moři vypnuly AIS, než jej znovu zapnuly před vplutím do Bosporské úžiny.

Nad rámec skrytých aktivit společnost Windward identifikovala trend „praní ukradeného obilí“, který spočívá v kombinaci skrytých aktivit a "slodění" (ship-to-ship - STS) dvou a více plavidel na moři. "Zdá se, že nákladní lodě plující převážně pod ruskou vlajkou a další lodě operující pod vlajkami spřátelených zemí se setkávají s jednou až čtyřmi nákladními a servisními loděmi současně na moři nedaleko Kerčského přístavu," uvedla podle webu gCaptain společnost Windward.

"Některá plavidla zůstávají v oblasti a podnikají pouze cesty na sever a pak zpět do kerčské oblasti, zatímco jiná se vydávají na cestu mimo spornou oblast, aby rozvezla pravděpodobně ukradené obilí," dodává aktualizovaná zpráva.

Winward uvádí, že 10. června zaznamenala v Kerčském průlivu pět plavidel zapojených do operací STS, z nichž čtyři pluly pod ruskou vlajkou a jedno bylo registrováno v Belize. Následně připlulo šesté plavidlo z Azovské oblasti. Po slodění se plavidlo vrátilo do Azova a aktualizovalo svůj nahlášený ponor, což naznačovalo, že naložilo náklad.

"Kromě množících se skrytých aktivit v oblasti Černého moře od ruské invaze na Ukrajinu jsme nyní svědky koordinovaných slodění za účasti více lodí, což vypadá jako jasný pokus vyhnout se omezením a sankcím prostřednictvím pašování," uvedl Windward. "Každému zainteresovanému subjektu v námořní dopravě, který se zabývá obchodem, je nyní jasné, že podvodné praktiky v námořní dopravě a zmírňování rizik se týkají všech plavidel a druhů komodit, a ropa tak již není hlavním motorem námořní ekonomiky."

1034
Na horu