Search
× Search
Program kurzu První pomoc pro jachtaře
Daniel Vodička

Program kurzu První pomoc pro jachtaře

Jaký je program víkendového kurzu první pomoci pro jachtaře? O kurzu jsme již tento týden psali, ale nedopatřením se nám vytratil detailní program kurzu, který najdete níže.  Kurz je samozřejmě vhodný i pro příznivce motorových jachet. 

První pomoc pro potřeby námořní plavby - 16h

DEN 1. - Mgr. Jan Sedláček, DiS.

09.00 - zahájení, administrativa - prohlášení účastníků kurzu

09.30-12.00  Základy první pomoci

- obecné postupy a volání pomoci

- KPR - dospělý/dítě/tonoucí - základní postupy a používání pomůcek

12.00-13.00 OBĚD

13.00-15.00 

- krvácení, obvazové techniky 

- úrazy - obecná část a specifické úrazy - jachting

- fixace zlomenin

- manipulace se zraněným, polohování

15.00-17.00  První pomoc a specifické stavy - jachting

- vybrané závažné stavy

- další vybrané zdravotní komplikace a závažné stavy při plavbě

(dehydratace, horečnatá onemocnění, kinetóza, poranění, otravy apod.)

- vyšetření pacienta a hodnocení stavu, fyziologické funkce

17.00-18.00 - hypotermie a tepelná poranění

18.00-20.00 BAZÉN - základy vodní záchrany

- házecí pomůcky

- sebezáchrana, dopomoc a záchrana tonoucího

- techniky vyproštění z vody

DEN 2. Mgr. Jan Sedláček, DiS. / MUDr. Vojtěch Vajdík

09.00-10.00 - vybavení lékárničky / rozšířené vybavení a lékové vybavení pro dálkovou námořní plavbu 

10.00-12.00 - nácvik šití - uzavírání ran (šití, staplery, stripy)

12.00-13.00 - OBĚD

13.00-15.00 - opakování KPR a modelové situace - kasuistiky

15.00-15.30 - přestávka - diskuse, opakování

15.30-16.00 - základy hašení na plavidle

16.00-17.00 - diskuse, opakování, ukončení kurzu

 

1882
Na horu