Search
× Search
Proč vítr nemůže převrhnout námořní jachtu
Daniel Vodička

Proč vítr nemůže převrhnout námořní jachtu

Námořní kýlovou plachetnici vítr nepřeklopí. Ani kdyby se snažil sebevíc a foukal silou orkánu. Vítr to nedokáže, tím můžete uklidnit kohokoli v posádce. Bude-li chtít slyšet argumenty, najdete je níže.

Tento článek není ani tak určený pro jachtaře, pro skippery lodí, ale pro jejich manželky, milenky, přátele a známé, se kterými na moře vyplouvají.

Abychom si vše vysvětlili, podíváme se na graf stability moderní námořní jachty běžné velikosti mezi 10 a 15 metry cca.

Zdroj Malö Yachts

Zdroj Malö Yachts

Graf stability
Na vodorovné ose vidíte náklon jachty ve stupních, na svislé rameno na kterém působí vratný moment. Vidíte, že křivka stability stoupá strmě vzhůru a vrchol se dostaví někde mezi 50 a 70°u moderních jachet (zde se jedná o velmi stabilní jachtu Malö 37). Pak už rameno GZ klesá a s tím klesá i síla vracející jachtu do vzpřímené polohy.

Nás zajímá okamžik, kdy se dostane k nule (AVS – angle of vanishing stability – úhel mizející stability). Dokud je rameno nad nulou, má jachta tendenci se vrátit zpět stěžněm nad hladinu. Jakmile se dostane rameno pod nulu, nastává negativní stabilita, tedy stabilita stěžněm dolů. Na grafech moderních jachet vidíte, že u moderních jachet se AVS pohybuje mezi 120 a 130°. přeložíme-li si to do lidské mluvy, znamená to, že stabilita stěžněm dolů začíná až při náklonu 120° - 130° (30° - 40°stěžněm pod hladinou). Až do tohoto náklonu má jachta tendenci se vracet zpět do polohy stěžněm vzhůru.

Vítr síly orkánu je teoreticky schopen jachtu naklonit do polohy stěžněm na hladině. Víc ne. To k překlopení jachty nestačí.

Překlopení jachty mohou způsobit vlny. V poloze bokem na vlny stačí zalamující se vlna výšky, která cca odpovídá šířce jachty. Většina charterových jachet je široká od 3,5 metru dále. Například v Chorvatsku mezi ostrovy (snad s výjimkou ostrovů Vis, Lastovo) se takto vysoké vlny nevyskytují, a to ani v zimních bouřích.

Zdroj Understand your boat and her statistics, Nigel Calder, Chris Beeson

Zdroj Understand your boat and her statistics, Nigel Calder, Chris Beeson

Srovnání Contessa 32 a Bavaria Cruiser 32
Všimněte si ale v přiloženém grafu stability letité jachty Contessa 32 v porovnání s Bavarií Cruiser 32 cca z roku 2010. Bavaria nám zde může sloužit jako modelový příklad pro moderní jachty.

AVS u jachty Contessa začíná až někde kolem 157°. To znamená cca 67°stěžněm pod hladinou. U Bavarie je to 128°, tedy 38°stěžněm pod hladinou. U Bavarie nabíhá křivka stability rychleji, ale maximální vratný moment přichází dříve (56°vs 78°). Zde hraje roli šířka lodi. Především. Širší předmět má vyšší stabilitu než užší (vor vs. kajak).

Contessa 32 je široká jen 2,9 metru. Při výtlaku 4300 kg je hmotnost balastu 2042 kg, tedy 47 % z výtlaku.  Bavaria Cruiser 32 je široká 3,42 m, má výtlak 5200 kg a hmotnost balastu činí 1300 kg. To je jen 25 % z výtlaku.

Na tomto případu je vidět, že dříve byla stabilita mnohem více závislá na hmotnosti balastu na kýlu, zatímco u moderních jachet hraje stále větší roli šířka trupu.

 

 

 

5183
Na horu