Search
× Search
Kdy se může jachta překlopit?
Daniel Vodička

Kdy se může jachta překlopit?

Obavám laiků z náklonu jachty se zkušený skipper usmívá. Kýlová plachetnice se přece nemůže překlopit. Tedy… Pravda je to jen zčásti. Překlopit se může. Jde o to, jaké jsou podmínky.

Již dříve jsme si v článku vysvětlili, že jachtu nemůže překlopit vítr. Na grafu stability je vidět, že by vítr musel dokázat překlopit jachtu více než cca 35°stěžněm pod hladinu, což je vyloučené.

Jak je to tedy s rizikem překlopení, když jachtu nedokáže překlopit vítr? Nebezpečím jsou zalamující se vlny. Stačí zalamující se vlna výšky, která odpovídá šířce jachty. V případě, že se jachta ocitne ve špatný čas na špatném místě (bokem na zalamující se vlnu), snadno dojde k překlopení. Testy provedené Southampton University ukázaly, že téměř jakákoli loď může být překlopena vlnou, jejíž výška přesahuje 55 % délky lodě.

Proto jsou kvůli tomuto riziku nebezpečná místa, kde se náhle snižuje hloubka moře a dochází ke zvýšení a zkrácení vln. Strmější vlny (vyšší a kratší) se dříve zalamují. Rozhodnete-li se za bouřlivého počasí vplout z hlubokého Atlantiku do Biskaje, abyste se před bouří ukryli v některém přístavu, výrazně riskujete, protože vlny se zkrátí a budou se lámat.

Aby se snížilo riziko překlopení jachty, je třeba zabránit plavbě bokem na vlny. Jednou z taktik je plavba po větru s bouřkovou kosatkou a vlečenou zátěží za zádí. Může jít o dlouhá lana, nebo o speciálně vyráběnou vlečenou zátěž. Tato kombinace drží příď jachty směrem po vlnách. Při takové plavbě může dojít k zaplavení kokpitu vlnou. Proto je třeba mít zavřené lukny a přivázanou posádku.

A co na Jadranu?

Jadran je českými jachtaři nejčastěji navštěvovaným mořem. Může zde dojít k překlopení běžně velké charterové jachty? Běžné charterové jachty jsou dlouhé cca od 10 do 16 metrů. Jejich šířka se pohybuje od cca 3,3 metru do 5 metrů. Výška vln na Jadranu v letních měsících nedosahuje 3,3 metru. V extrémních podmínkách může této výšky dosáhnout na jaře, či na podzim. To už jsou ale podmínky takové, že se nedá očekávat, že by se charterový jachtař vydal na otevřené moře.

Odpověď tedy zní, že na Jadranu je překlopení charterové jednotrupé jachty nemožné. Pokud tedy máte v sobě alespoň základní pud sebezáchovy.

Za speciálních podmínek může hrozit větší nebezpečí na italské straně před vjezdy do přístavů. Pobřeží je ploché, hloubka pomalu klesá, před vjezdem do přístavu je nutné přejet mělčinu. Pokud jsou na této mělčině vysoké vlny, je problém na světě. Znovu se ale jedná o okrajová období a mimořádné počasí. Nikoli tedy běžné charterové podmínky.

2404
Na horu