Search
× Search
Proč jsou vlny velké?
Jan Koukal
/ Kategorie: Počasí

Proč jsou vlny velké?

Před vyplutím sledujeme jak bude foukat. Silný vítr však nemusí být největším nebezpečím. horší jsou vlny. Pro naši plavbu jsou velmi důležité a my bychom měli být schopni odhadnout, co nás na moři čeká.

Představte si, že fouká bóra o rychlosti 35 uzlů. Silný vítr. Plavba v něm ale může být potěšením. Pokud plujete podél pobřeží v Chorvatsku na bočák. Vlny jsou malé a jachta letí po hladině. Fouká-li ale stejně silné jugo, již bude situace jiná. Vlny budou vysoké a plavba nemusí být příjemná. Stejně tak bude rozdíl ve stavu moře za juga a za krátkodobé bouřky. 

Všichni víme, že výška vln je závislá na síle větru. Pak jsou ale ještě další dva faktory. Tím druhým je doba, po kterou vítr fouká. Pokud bude foukat vítr rychlostí 40 uzlů 10 minut, bude výška vln malá. Bude-li však foukat den nebo dva, výška vln se výrazně zvětší.

Posledním třetím faktorem je volná plocha, na které se vlny mohou rozjet. Představte si znovu 40 uzlů větru, který vane od pobřeží. Míli od břehu bude jiná výška vln než o 100 mil dále.

Toto jsou 3 základní faktory. Na stav moře mají vliv další faktory. Ty ovlivňují délku a tím i strmost vln. Je to hloubka a proud. Dostanou-li se plně rozvinuté vlny nad mělčinu, stanou se strmější a budou se lámat. To je pro malé lodě mimořádně nebezpečné. K něčemu podobnému dojde i ve chvíli, kdy proti vlnám teče proud. Také tehdy se zkracují a lámou. Proto musíme zohlednit při svých plavbách také hloubku a proudy.

 Pro Jadran najdete konkrétní výšku vln zde.

7872
Na horu