Search
× Search
Přístavní manévry na katamaranu 4
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Přístavní manévry na katamaranu 4

Zajíždíme s katamaránem bokem k molu. Uděláme to stejně jako s jednotrupou lodí? Když se to náhodou podaří, je hned zřejmý problém. Trupy jsou vysoké a posádka na palubě se nemá ke skoku. Zvláště starší posádka. Něco je špatně. Budeme na to muset jinak.

Standardní zajíždění bokem známé z jednotrupých jachet, není to pravé. Je třeba změnit strategii. K molu budeme couvat a nesnažíme se jachtu dostat k molu bokem, ale šikmo, zádí napřed. Záď je místo, odkud se dostane pověřený člen posádky (skokan) s lanem na molo (obr 1).

Na molu zafixuje (obr 2) záďové lano (pachole, vazák, v případě kruhu ho stáhne zpět na palubu na vazák).  Jakmile je bezpečně chycené a ruce jsou pryč, kormidelník začne přidávat plyn na motoru ((obr 3), který je dále od mola (v našem případě levý motor). Nejprve zlehka napne lano, pak přidává plyn podle potřeby, až se katamaran začne stáčet bokem k molu. Pomocný skokan zatím přejde k přídi, kde si vezme z paluby připravené lano a uváže ho (obr 4). Ve dvou lidech tak snadno dostanete katamaran bokem k molu. Je to jednoduché a účinné.

Úhel, pod kterým najíždíte k molu není příliš důležitý. Záleží na místu, které je k dispozici a na větru. Úhel by měl být takový, aby pomocník na zádi mohl bezpečně vystoupit a nemusel se dopouštět nějaké akrobacie, řekněme kolem 45°. Pokud například je na zádi na boku velký fendr, musíme najíždět pod větším úhlem než s fendrem menším. Bude-li foukat silný vítr od mola, může být nejjednodušší najet kolmo, nebo skoro kolmo, kdy loď rovnoměrně tlačíme proti větru oběma motory.

Na jaře organizujeme kurz přístavních manévrů na katamaranu, který povede zkušený instruktor Jiří Pacák.

469
Na horu