Search
× Search
Přesnost náměrů
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Přesnost náměrů

Pojďme se vrátit ke starým navigačním metodám, tedy k náměrům. Stále se najdou tací, pro které to je zábava. Víte, kde jste, pokud zpřesníte dva náměry třetím?
Poloha ze dvou náměrů je jasná. Dva náměry se protnou a tam jsme. Není to ale tak docela pravda, protože každý z náměrů má určitou nepřesnost. Pokud chceme mít větší jistotu, uděláme si ještě náměr třetí. A ten se nám s největší pravděpodobností neprotne tam, kde první dva. Vznikne nám trojúhelník. A někde v něm bychom se měli pohybovat. Otázkou je, kde přesně. 

Podívejte se nyní na levý z dvojice obrázků. Ten nám ukazuje, že se nacházíme v těžišti vzniklého trojúhelníku. Protože nikde poblíž se nenachází žádné navigační nebezpečí, můžeme z této polohy vycházet při další plavbě. 

Pak je tu ale ještě pravý náčrt. V něm jsme naši pravděpodobnou pozici označili v bodě, kde se stýkají náměry NR 2 a NR 3. Proč? Je to proto, že na tomto obrázku se nacházejí skaliska (křížky), tedy navigační nebezpečí. V takovém případě počítáme za naši polohu tu, která se nachází nejblíže tohoto nebezpečí. Jak se říká, pro sichr.

7400
Na horu