Search
× Search
Poprvé kapitán
Daniel Vodička

Poprvé kapitán

Tolikrát jste absolvovali plavbu v posádce s kamarády, že přeci nemůže být žádný rozdíl, pokud tentokrát pojedete jako kapitán. Nebo to tak není? Jak jiné je být kapitánem?

Rozdíl je veliký. A to i tehdy, když jste v posádce měli pocit, že se do vedení jachty hodně zapojujete. Hlavní rozdíly jsou dva.

V první řadě jste tím, na koho se budou ostatní obracet proto, aby rozhodl. A většinou to bude v situacích, kdy si oni rady nevědí. Nepůjde tedy o běžná banální rozhodnutí, ale budete vystaveni nutnosti rozhodovat tehdy, kdy si ostatní nevědí rady. Rozhodovat tehdy, když byste sami chtěli slyšet radu.

Druhý rozdíl se týká zodpovědnosti. Vy jste tím, komu vše leží na hrbu. Když se cokoli stane, vy jste vinen, vy budete obhajovat svá rozhodnutí, vy bude vysvětlovat.

Zodpovědnost

Nejprve se podívejme na zodpovědnost. Jen tím, že jste se zapsal na první místo crew listu, jen tím, že jste ukázal svůj kapitánský průkaz, jste se stal zodpovědným za loď i posádku.

To znamená, že jakákoli škoda, jakákoli nehoda, cokoli půjde za vámi. Když si toto uvědomíte (a jste trochu zodpovědní), přestane vám za plavby chutnat od úst k ústům putující láhev rumu. Vzadu v hlavě máte otázku, co se stane, když…

Nejde ale jen o chvíle, kdy plujete. Stojíte na kotvě a v noci má přifukovat. Také okamžik, kdy zodpovědností hořkne i dobrý ročník vína.

A nejsou vám příjemné ani okamžiky, kdy vidíte, že zbytek posádkyse baví tak dobře, že bude mít problém vylézt na palubu. O tom, že by vám v případě nutnosti byl někdo schopen pomoci, není třeba mluvit.

Ano, zodpovědnost svazuje. Týden na lodi ve funkci kapitána již není tak bezstarostný, jako tomu bylo dříve.

Rozhodnutí

Druhým problémem je nutnost dělat rozhodnutí tehdy, kdy si nevíte rady. Jak se s takovou situací vypořádat? Důležité je, snažit se takových situací co nejvíce vyvarovat. Stejně tak, jako se nesnažíme bruslit na tenkém ledě, tak se nevydáváme na jachtě do podmínek, které nezvádáme. Obvykle k tomu stačí pečlivá studie předpovědi počasí. Když jde o kotvení, nekotvíme tam, kde necítíme jistotu, hrozí-li počasí, které na kotvě nechceme zažít, vyhledáme bezpečný přístav, i když si to posádka nepřeje. To jsou situace, kdy je třeba využít autoritu kapitána.

Co se týče počasí nesledujeme jen podmínky pro dnešní den nebo pro zítřek, ale plánujeme s ohledem na předpověď do konce charterového týdne. Pokud už se dostáváme do podmínek, které hrozí tím, že budeme s vědomostmi krátcí, dopředu přemýšlíme o tom, co se může dít dále a předem se snažíme pro jednotlivé alternativy mít řešení. Když některá z alternativ přijde, máme po ruce řešení a posádka má pocit, že situaci máme pod kontrolou.

A to je další důležitý prvek. Musíme si zachovat autoritu u posádky. Posádka pak nepodléhá zmatku. Neznamená to, že nemůžeme naslouchat dobrým nápadům posádky, že rozhodujeme bouchnutím do stolu, ale obecně je třeba, aby všichni na palubě měli dobrý pocit, že víte, co děláte. Pak máte šanci prosadit svá řešení.

 

8392
Na horu