Search
× Search
PLB v České republice aneb moje zkušenost s registrací
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti, Bezpečnost

PLB v České republice aneb moje zkušenost s registrací

Osobní radiobóje PLB je užitečnou pomůckou. O svých zkušenostech s její registrací nám napsal Jan Onheiser. I když naše zákony myslí i na ta nejneuvěřitelnější lejstra, tento užitečný papír vám nevydají.

V nedávném článku na Lodních novinách byly uvedeny základní informace ohledně PLB (Personal Location Beacon). Existuje několik variant, osobně jsem se rozhodl pro systém zapojený v GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), konkrétně pak krabičku RescueMe PLB1 (více informací zde).

PLB jsem kupoval přes internet z Velké Británie. Cena i s poštovným byla 250 GBP. Nevím za kolik se prodává u nás, ale v Německu nebo Rakousku vychází okolo 350 EURO, což je značný rozdíl. Chce to hledat.

Registrace


PLB v systému GMDSS je nutné registrovat. První možností by měla být registrace u Českého telekomunikačního úřadu. Bohužel ČTÚ se ve svém stanovisku vyjádřil tak, že v České republice to nelze. 

Radiobóje PLB (Personal Locator Beacons) nejsou určeny pro provozování v České republice, protože tato zařízení jsou definována jako osobní nouzové bóje, sloužící pro osobní účely osob, které se nacházejí v oblastech mimo dosah běžné záchranné služby. Česká republika neprovádí registraci těchto zařízení. Zařízení PLB nejsou součástí českého IZS (Integrovaný záchranný systém) a v případě tísňového volání z PLB nejsou aktivovány složky českého IZS. V případě potřeby registrace PLB se musí zájemce obrátit na zahraniční správu, která registraci PLB umožňuje. Seznam těchto správ a informace o způsobu registrace jsou uvedeny na stránkách www.cospas-sarsat.int. (celé stanovisko je zde).


Kontaktoval jsem ČTU telefonicky. Situace se vůbec nezměnila. Dle vyjádření ČTU neumožňuje naše legislativa registrovat PLB na osobu bez vazby na konkrétní loď. Situace je sice mrzí, ale prý s tím nejsou schopni cokoli dělat. 

Úplně si to nemyslím, jako úřad, pod jehož gesci daná problematika spadá, by měli reagovat na vývoj v technice a prosadit příslušnou změnu legislativy. 


Z diskuzí na Facebooku ještě vyplynula možnost registrace prostřednictvím Úřadu pro civilní letectví. Tuto možnost jsem nezkoušel, ale na základě telefonické konzultace s tímto úřadem jsem zjistil, že přes ně to nejde. Odkázali mě opětovně na ČTÚ. 

Další pokus byl učiněn přes webové stránky systému www.cospas-sarsat.int, který je propojen na www.406registration.com. Mnou zakoupená PLB již byla prodejcem přednastavena na Velkou Británie, byl jsem proto odkázán na registraci přes MCGA ve Velké Británii. 

Třetí pokus jsem tedy učinil prostřednictvím Maritime & Coastguard Agency na webových stránkách www.gov.uk/406beacon. Vše funguje intuitivně. Vyplní se UIN číslo přístroje, kontaktní údaje na majitele PLB, kontaktní údaje na další tři osoby, vše během 5 minut. Nikde není uvedeno, že by majitel musel být z Velké Británie, pro jistotu jsem uvedl, že se plavím většinou ve britských vodách. Po odeslání píšou, že by registrace měla být hotova do tří týdnů. Uvidíme, co odpoví. Trochu mě uklidnilo, že podle sdělení na webu MCGA se SaR operace spustí i v případě, že PLB není registrována, ale může to být sankcionováno. 

Až královský úřad odpoví, dám zprávu. 

Závěr

Uvidím, jak registrace dopadne. A doufám, že ji nebudu muset ověřit v praxi. Pokud má někdo z kolegů jachtařů další zkušenosti s registrací PLB v systému GMDSS, budu se těšit na další informace. 
 
Za článek děkujeme našemu čtenáři Janu Onheiserovi

 

 

6953
Na horu