Search
× Search
Odkud přijde poryv a jak bude silný
Daniel Vodička
/ Kategorie: Počasí

Odkud přijde poryv a jak bude silný

Předpověď slibovala 12 uzlů a místo toho bojujeme s 20 uzly větru. Znamená to, že předpověď zase nevyšla, nebo je chyba na naší straně a něco nevíme?

I když se to nezdá, chyba je obvykle na naší straně. 20 uzlů poryv místo 12 uzlů není chyba předpovědi, ale běžný jev. Poryv může být až dvojnásobně silný proti předpovědi a neznamená to, že je to chyba předpovědi. Je třeba s tím počítat. Především v situaci, kdy je zvrstvení atmosféry nestabilní. To je například situace po přechodu studené fronty. Poznáme to na nebi podle mohutnějších kumulů.

Poryv na moři

Vítr, který proudí nad nějakým povrchem, zpomaluje tření. Tím povrchem může být i vodní hladina. Výše nad hladinou je vítr silnější než u hladiny. Pokud z nějakého důvodu pronikne k hladině, je silnější než vítr u hladiny. To je poryv. Při nestabilním zvrstvení atmosféry dochází v ovzduší ke konvekčnímu proudění (výstupné a sestupné proudy), při kterém se k hladině často dostávají větrné poryvy.

Odkud poryv přijde

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Poryv bude stočený více po směru hodinových ručiček.
Ze které strany poryv přijde? Bude stočený více zprava, nebo zleva?

Věci je dobré pochopit, abychom si je byli schopni kdykoli odvodit. Podíváme se na obrázek. Vidíte na něm tři šipky znázorňující směr větru na pomezí tlakových útvarů. Červený je gradientový vítr, který není ovlivněný žádným třením o zemský povrch, protože ho najdeme až nad přízemní vrstvou vzduchu, která je třením ovlivněna. Gradientový vítr je rovnoběžný se směrem izobar.(začne foukat ve směru tlakového gradientu, ale Coriolisova síla ho stočí na severní polokouli vpravo)

Dále máme modrou šipku, která znázorňuje směr větru nad mořskou hladinou. Vítr je ovlivněn třením, je slabší než gradientový vítr a je mírně stočený proti směru hodinových ručiček (menší rychlost větru, menší Coriolisova síla), tedy směrem ke středu níže. Směr se liší cca o 15°.

Zelená šipka znázorňuje vítr nad pevninou. Větší tření znamená větší stočení proti směru hodinových ručiček, tedy ještě více ke středu níže. Může jít o stočení až 45°, pokud je tření extrémní.

Protože poryv přichází k hladině z výšky, přichází z oblasti, kde je vítr více podobný větru gradientovému. Proto je poryv stočený více po směru hodinových ručiček.

Výše uvedené platí pro severní polokouli. Na jihu je tomu naopak.

3997
Na horu