Search
× Search
Odkud je dřevo použité na vaší jachtě?
Jan Koukal
/ Kategorie: Zajímavosti

Odkud je dřevo použité na vaší jachtě?

I loďařský průmysl má dopad na světové lesy. Nezisková organizace Forest Stewardship Council (FSC) se sídlem v německém Bonnu spustila iniciativu, která má zajistit, aby tento dopad byl v souladu se zásadami udržitelného lesního hospodaření.

Přestože jachting je obecně vnímán jako odvětví k životnímu prostředí veskrze přátelské, jeho environmentální stopa přeci jen svou hloubku má. Vedle nemalé náročnosti na spotřebu plastů lodní stavitelství také zkonzumuje velké množství dřeva. Podle FSC je nezbytné zajistit, aby toto odvětví pomáhalo stanovit normy, podle nichž bude možné určit původ dřeva. Rada proto vytvořila novou platformu Yachting for Forests, která má tuto iniciativu podpořit. Platforma obsahuje seznam konkrétních dodavatelů z odvětví, u nichž si odběratelé mohou být jisti původem dřeva a udržitelností jeho těžby.

 

Odshora dolů

FSC své tažení zahajuje tam, kde je největší odbyt vzácného dřeva - v sektoru luxusních jachet. Organizace se snaží přesvědčit výrobce, že důraz na udržitelnost je v jejich vlastním zájmu. Zároveň tak mohou sami výrobci poskytnout inspiraci ostatním a spoluvytvářet obchodní politiku odpovědného zadávání zakázek.

„Jachty jsou velmi luxusním zbožím, ale toto odvětví je také důležitým sektorem v oblasti inovací, včetně nových ekologických řešení, která se mohou prosadit v průmyslu obecně,“ říká Kristian Jørgensen z dánské pobočky FSC. „Často se setkáváme s inovacemi v oblasti motorů, energetické účinnosti, syntetických vláken a podobně. Máme za to, že nastal také čas na to věnovat větší pozornost dřevu,“ dodává Jørgensen.

FSC věří, že se iniciativa startující u luxusních jachet rozšíří do celého odvětví, včetně flotily více než šesti milionů komerčních lodí a rekreačních plavidel, které se nacházejí v evropských přístavech.

 

Na prvním místě teak

Při stavbě jachet se často používá velké množství dřeva. Používá se pro stěžně, ráhna, paluby i celou konstrukci. Obrovské objemy dřeva pak pohltí interiéry jachet.

Nejoblíbenějším dřevem v lodním stavitelství je teak. Stavitelé jej volí pro jeho odolnost, pevnost, tvrdost a vysokou hustotu. Zároveň se s ním ale dobře pracuje, protože se dá ohýbat. Jeho přirozené chemické složení navíc zabraňuje hnilobným procesům, takže mu nevadí vlhkost. Pro použití na lodích úplné požehnání.

Kamenem úrazu je fakt, že jedním z největších dodavatelů teaku na světový trh je Myanmar. „Nemůžeme mluvit o lodním stavitelství, aniž bychom se zmínili o historické závislosti tohoto odvětví na teaku z Myanmaru,“ připomíná Jørgensen. Po vojenském puči v Myanmaru, který se uskutečnil v únoru 2021, zakázaly Evropská unie a Spojené státy dovoz veškerého dřeva z této asijské země. Těžbu v ní má totiž na starost výhradně státní společnost Myanmar Timber Enterprises, která je pod přímou kontrolou junty. Výrobci lodí by se tedy měli zajímat, odkud dřevo pochází, už jen proto, aby nepodporovali nelegitimní vojenský režim.

Pokud je znám původ dřeva, je jeho volba jako materiálu pro stavbu lodi odpovědným a zároveň klimaticky šetrným řešením. V opačném případě nevíme nic o dopadu na lesy a na lidi, kteří v jejich blízkosti žijí a které les živí.

339
Na horu