Search
× Search
Ochrana porostů na mořském dně
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Ochrana porostů na mořském dně

Nejdůležitějším ekosystémem mořského dna ve Středomoří jsou porosty mořské trávy Posidonie. Na jejich ničení se z nemalé části podílejí i jachtaři.

Mořskou trávu Posidonii zná každý jachtař, který kdy strčil ve Středomoří hlavu pod hladinu. Porosty této, na první pohled nijak vzácné mořské rostliny, jsou pod přísnou ochranou, protože jsou domovem 20 % fauny Středomoří.  V posledních letech Posidonii ohrožují mnohé lidské činnosti, od rybích sádek a nešetrného rybolovu, přes betonování a nasypávání mořského pobřeží, až po kotvení, a to včetně kotvení rekreačních jachet.

Mnohým se může zdát vliv rekreačních jachtařů na ekosystém marginální, ale od té doby, kdy je jen v samotném Chorvatsku několik tisíc charterových jachet, je i náš podíl velmi významný. Osobně znám několik zátok, kde bylo celé dno porostlé Posidonií, ale dnes už v zátoce zbývají jen bezcenné zbytky, celé dno je přeorané kotvami.

Kvůli ochraně Posidonie se letos v létě rozjela kampaň nazvaná Postani čuvar Posidonie. Cílem je obeznámit veřejnost a jachtaře s důležitostí této rostliny pro celý ekosystém Středozemního moře. U jachtařů jde o seznámení s ekologicky šetrným kotvením a o přemýšlení o lokalitách, na kterých budou kotvit i s ohledem na ochranu přírody. Zúčastnit akce se můžete šetrným kotvením a umístěním snímků na sociální sítě s označením #SASPAS.

V budoucnu je kvůli ochraně mořského dna možné očekávat vznik nových polí s kotevními bójemi, které budou podobné novým bójím instalovaným na Kornatech. V rámci programu také dojde ke zkušebním výsadbám Posidonie na místech, kde byly její porosty zničeny. Nové kotevní bóje nemusí být všem po chuti, je ale třeba si uvědomit, jako škodu způsobujeme. Na mnoha místech zbývá po našich krásných chvílích na palubě poušť na dně moře. Takové chování je do budoucna neúnosné.

Foto SASPAS

 

2376
Na horu