Search
× Search
Nešťastná Blufin
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Nešťastná Blufin

Někdo má štěstí. Desetkrát hodí mincí a desetkrát to bude orel. No a někdo má smůlu. Nepadne mu karta a vždy si vytáhne kratší sirku. Platí to nejen o lidech, ale i o lodích…

Třeba Blufin. Rybářská loď ze Šibeniku. Dle záznamů Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture má za sebou už dvě ztroskotání a jedno utonutí. Chtělo by se říci, že se Blufin lepí smůla na paty.

První ztroskotání

16. srpna 2007 plula Blufin ze Sali na Iž. Severozápadně od Lavdary je mělčina s izolovaným nebezpečím.

Tedy dnes tam je.

To izolované nebezpečí. Mělčina je tam od pradávna.

A na této mělčině skončila tenkrát Blufin. Kapitán byl potrestán a Blufin vysvobozena. I s tunou ryb na palubě.

Potopení

Jednou se potopila, když stála vyvázaná v zadarském přístavu Gaženica. Tehdejší vlastník Milivoj Blaslov k ní měl stejný vztah, jako Miloš Zeman k pravdě. Do neudržované lodi začala pronikat voda, až se loď ocitla na mořském dně.

Druhé ztroskotání

Poslední nehoda smůlou provázenou loď potkala v pátek na Zlarinu, kde najednou změnila směr plavby a zamířila na břeh u mysu Lovišće. Na palubě byli v době nehody dva rybáři a nikomu se naštěstí nic nestalo.

Podle policejního šetření neovládal mysl kormidelníka alkohol, ani jiné návykové látky. Pak ale není jasné, proč došlo ke změně směru plavby lodě vstříc nebezpečí (podle neoficiálních zdrojů se kormidelníkovi udělalo nevolno, což může znamenat cokoli).

Naštěstí má Blufin tuhý kořínek, a i z této nehody vyvázla bez výrazných šrámů na těle. Je ale otázka, kolik životů této lodi ještě zbývá.

3785
Na horu