Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Největší osamocená vlna změřena v Pacifiku
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Největší osamocená vlna změřena v Pacifiku

Na severu Pacifiku u břehů Britské Kolumbie vědci změřili největší osamocenou vlnu. Byla vysoká 17,6 metru, což odpovídá čtyřpatrovému domu. Okolní vlny měly výšku jen 6 metrů.

Vlna byla změřena bójí MarineLab k tomu účelu určenou. V době měření se výška ostatních vln pohybovala kolem 6 metrů. Tato rouge wave, jak jsou tyto extrémní vlny nazývány, byla trojnásobně vyšší než okolní vlny. To z ní činí vlnu rekordní. Zaznamenána byla v listopadu 2020 nedaleko městečka Ucluelet na mělčině Amphitrite Bank. Výška vln je na bóji měřena dvěma nezávislými způsoby. Jedním z nich je systém GPS, druhým pomocí gyroskopů. Za spolehlivé se bere menší z obou čísel. 

Jako rogue wave jsou definovány vlny, které jsou nejméně dvojnásobně vyšší než vlny v okolí. Námořníci o takových vlnách mluvili od nepaměti, jejich povídačky však vědci považovali za vymyšlené. Až v roce 1995 se podařilo změřit u Norska vlnu vysokou 25,6 metru a bylo jasné, že s podobným nebezpečím je třeba na oceánech počítat. Při změření této extrémní vlny dosahovala výška okolních vln 12 metrů.

Tyto rouge wave jsou nebezpečné pro lodní dopravu. Vznikají sloučením vln různých vlnových délek a mají jen krátké trvání. Jde však o mimořádně strmé vodní stěny, které dokážou vážně poškodit, nebo dokonce zničit i velké námořní lodě.

1401
Na horu