Search
× Search
Nejjednodušší výpočet výšky přílivu
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Nejjednodušší výpočet výšky přílivu

Potřebujete-li si zhruba spočítat výšku hladiny v přílivových vodách, můžete využít tzv. dvanáctinové pravidlo. Tento výpočet zvládne bez papíru a tužky nepříliš prosperující žák základní školy.

Jedná se o hrubý výpočet pro místa, kde je půldenní příliv (dvě vysoké vody za den) a křivka přílivu je pravidelná.

Nejprve si musíme říci, co je to Range. Jde o rozdíl mezi po sobě jdoucí vysokou a nízkou vodou.

Nyní si rozdělíme Range na dvanáctiny. V našem případě jsme pro jednoduchost zvolili Range 6 metrů. 1/12 je tedy 0,5 metrů.

Dvanáctinové pravidlo říká, že

 • v první hodině se výška hladiny změní o 1/12 Range
 • ve druhé hodině se výška hladiny změní o 2/12 Range
 • ve třetí hodině se výška hladiny změní o 3/12 Range
 • ve čtvrté hodině se výška hladiny změní o 3/12 Range
 • v páté hodině se výška hladiny změní o 2/12 Range
 • v šesté hodině se výška hladiny změní o 1/12 Range

V našem modelovém případě se výška hladiny mění o

 1. hodina – 0,5 m
 2. hodina – 1,0 m
 3. hodina – 1,5 m
 4. hodina – 1,5 m
 5. hodina – 1,0 m
 6. hodina – 0,5 m

Na závěr bych chtěl jen znovu připomenout, že jde o výpočet přibližný a podle toho k tomu v navigaci přistupovat.

513
Na horu