Search
× Search
For Boat_2024_TOP
Nejjednodušší vyplutí z řad lodí
Daniel Vodička
/ Kategorie: Technika plavby

Nejjednodušší vyplutí z řad lodí

Jste na lodi sám. Stojíte bokem k molu, další lodě před vámi i za vámi. Potřebujete vyplout, vítr vane podél mola od přídě, případně z předoboku. Jak nejjednodušeji vyplout?

Toto je asi nejjednodušší manévr na vyplutí, s jakým se můžete setkat. Velice snadno dokážete odplout sami, případně se zanedbatelnou pomocí kolemjdoucího muže/ženy. nejdůležitějším lanem pro odplutí bude záďový spring.

Kouli na záď

Ideální v tomto případě je použití tlustého fendru (koule) na boku na zádi, kde se budeme opírat o molo. Umístíme ho v podstatě až na roh boku lodi. Pozor v případě, že na boku ústí výfuk motoru, abychom ho fendrem neucpali.

Na pořadí záleží...

Fendry máme pověšené dle potřeby, jachta je zatím standardně vyvázaná. Všechna lana máme uvázaná průběžně, tedy s oběma konci na palubě. Tak můžeme všechna lana odvazovat z lodě. Protože se budeme opírat do záďového springu a budeme ho odvazovat jako poslední, je na vazáku uvázaný vespod.

Nastartujeme motor, kormidlo dáme nejlépe rovně a zařadíme mírnou zpátečku. Začneme s odvazováním lan.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Začínáme se zařazenou zpátečkou odvázáním záďového vyvazovacího lana.
1 – Odvážeme záďové vyvazovací lano. Protože máme zařazenou zpátečku, toto lana není třeba, nahrazuje ho tah motoru.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Pokračujeme odvázáním příďového springu.
2 – Kormidlo máme zafixované na středu, minimální zadní chod a jdeme na příď. Odvážeme příďový spring, který je dalším zbytečným lanem, protože ho nahrazuje tah motoru.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Když začneme odvazovat příďové vyvazovací lano, příď se začne stáčet od mola.
3 – Jachta je stále stabilní. Ale pozor. Odvazujeme příďové lano, které drží příď u mola. Zde již je třeba spěchat, protože jakmile lano odvážeme, příď se začne vzdalovat od mola. Protože však máme jen minimální zadní chod, pohyb lodě je pomalý a máme čas na odvázání lana a návrat ke kormidlu.

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Nakonec odvážeme záďový spring a odplouváme s rovným kormidlem vpřed.
4 – Pokud je stáčení přídě od mola pomalé, přidáme plyn na zpětný chod. Vlivem páky, která vzniká mezi vazákem, na kterém je jachta uvázaná, a pozicí, kde táhne lodní šroub, dochází ke stáčení přídě od mola. Manévr je bezpečný, není třeba spěchat. Čekáme, až je jachta stočená tak, aby mohla z řady lodí odplout rovně vpřed. Pak zařadíme na moment neutrál, odvážeme záďový spring a odplouváme s rovným kormidlem.

Pozor na dvě věci

Není vhodné, aby byl záďový spring, na kterém odplouváme, příliš dlouhý. Jeho vytažení by trvalo příliš dlouho, a navíc by hrozilo větší nebezpečí, že se lano cestou někde zamotá.

Dále je třeba se mít na pozoru při silném větru od přídě. Může způsobit, že jakmile se dostane příď přes vítr, vítr ji velmi rychle vezme a stočí. Rychleji, než stihneme reagovat. V takovém případě je lepší požádat kolemjdoucího na břehu o asistenci, odvázání a odhození příďového lana a záďového springu na palubu, abychom mohli být celou dobu u kormidla a mohli jsme na nastalou situaci ihned reagovat.

Více najdete v knize Přístavní manévry

Chcete-li se přístavní manévry naučit, pořádáme třídenní kurzy v Chorvatsku a jednodenní v Praze

 

1336
Na horu