Search
× Search
Nechat točit? Netočit?
Jan Koukal
/ Kategorie: Technika plavby

Nechat točit? Netočit?

Na první pohled se zdá odpověď jasná. Při plavbě na plachty je třeba nechat lodní šroub točit. Jsou však i zastánci opačné teorie. Tak kdo má pravdu?
Zastánci zastavení propeleru tvrdí, že na točícím se lodním šroubu vzniká síla, která ho nutí se otáčet a ta že vyvolává velký odpor ve vodě, který loď zpomaluje. Příznivci točení jednoduše argumentují tím, že lodní šroub půjde cestou minimálního odporu. Tak kde je pravda?
Pokud se lodní šroub netočí, proud vody, který na něj narazí, musí uhnout ze svého směru. To vyvolá odpor. Pokud se propeler točí, proud se ze směru také odchýlí, ale méně.
Tvrzení je hezké, ale pro nevěřící Tomáše jsou třeba čísla. Ta dodal anglický magazín Yachting Monthly, který vše exaktně zkoušel. Byl k tomu použit člun se dvojicí přívěsných motorů. Jeden klasický, který byl použit pro vyvolávání odporu ve vodě a jeden elektrický, který člun poháněl a na kterém bylo možné přesně měřit odběr elektrické energie.
Na grafech vidíte výsledek, který jasně hovoří pro zastánce točení. Pokud je propeler zastaven (je tedy zařazena rychlost), je jeho odpor téměř trojnásobný proti propeleru, který se točí. Bavíme se zde o propeleru třílistém. Takový odpor dělal na testované lodi rozdíl půl uzlu na 4 uzlech rychlosti. To by znamenalo 0,75 uzlu při 6 uzlech. To už je sakra rozdíl. Představte si, když pojedete 24 hodin.
6 x 24 = 144 mil
5,25 x 24 = 126 mil
To je rozdíl více než 3 hodin plavby. To je dost, ne? Pokud byste se rozhodli pro propeler sklopný, budete ještě o dalších 10 % rychlejší. Jen pro představu, potáhnete-li za sebou kbelík o průměru 25 cm, bude mít jen o 10 % větší odpor, než zastavený trojlistý propeler.
A co na točení říká převodovka?
Některé starší hydraulické převodovky měly pumpu na olej poháněnou hřídelí od motoru. Potom jim točení na volnoběh nedělalo dobře. Moderní hydraulické převodovky s tím nemají žádný problém. A u mechanických převodovek je dnes často dokonce varování, abychom při plavbě na plachty neměli zařazenou rychlost, protože zatížení způsobené odporem propeleru může některé části převodovky poškodit. Tedy točení propeleru by vadit nemělo. Podívejte se však raději do manuálu k motoru, jestli se o tomto nezmiňuje.
Článek je zpracován podle Yachting Monthly.

14712
Na horu