Search
× Search
Nebezpečí! Kde je rozdíl?
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Nebezpečí! Kde je rozdíl?

Na mapě máte podobné značky. Jaké nebezpečí na vás číhá? Uvidíte ho, nebo ne? A jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Jedná se o řadu podobných značek, každá z nich ale má jiný význam. Vždy se jedná o nebezpečí pro naši plavbu.

V prvním případě zprava jde o útes, který je nad hladinou i při nejvyšší hladině přílivu. Je tedy vždy nebezpečný. V tomto konkrétním případě je vysoký 4 metry nad nejvyšší hladinou. Nejvyšší hladina je na rozmezí zelené (přílivová zóna) a žluté. Jde tedy o útes, který ve dne vždy uvidíme.

Na druhém obrázku zprava je útes, který je vždy pod hladinou. Není u něj uvedena hloubka, považujeme ho tedy za nebezpečný, i když nemusí být. Je třeba si uvědomit, že námořní mapy jsou určeny nejen pro jachtaře, ale i velké námořní lodě, nebo pro rybáře. Co není nebezpečné pro nás, může být nebezpečné pro jiné lodě. Proto jsou značeny i útesy v takových hloubkách, které se jachtařů netýkají.

Třetí případ ukazuje útes, který je při nejnižším odlivu na hladině. Při vyšší hladině bude pod vodou. Může být vidět, ale také nemusí. V přílivových oblastech, kde je velký rozdíl mezi vysokou a nízkou vodou, mohou nastat chvíle, kdy útes není pro naši plavbu nebezpečný.

Čtvrtý případ je útes, který se za odlivu vynořuje nad hladinu. Nad nejnižší hladinou (rozmezí mezi zelenou a modrou) je vysoký 6 metrů.

Pátý případ je útes se stejnou charakteristikou, tedy nad hladinou při odlivu, jehož výška však není uvedena.

No a poslední je útes v oblasti, která je za nejnižšího odlivu nad hladinou, jehož výška nad nejnižším odlivem je 3 metry.

Jde o celou řadu značek, jejichž správná interpretace může být pro vás velmi cenná.

12043
Na horu