Search
× Search
Kurzy TOP
Nebezpečí! Jak se mu vyhnout?
Daniel Vodička

Nebezpečí! Jak se mu vyhnout?

Obrat po větru (halza) může být při nezvládnutí velmi nebezpečná. Ještě nebezpečnější je, když k halze dojde bez toho, abychom to chtěli. Jak tomuto nebezpečí zabránit?

Nechtěná halza může způsobit škody na takeláži, nebo dokonce i značné škody na zdraví či životě posádky. Dochází k ní při plavbě na zadní či zadoboční vítr ve chvíli, kdy kormidelník či autokormidlo nezvládne vedení lodi. Nebezpečné jsou i případné poryvy z mraků, které se liší svým směrem od převládajícího směru větru. To je situace, ke které dochází například při plavbě v pasátové oblasti.

Jak tomu zabránit?

Aby k tomu nedocházelo, existují pomůcky nazvané boom brakes. Jde o jednoduchá zařízení, přes která je natažené lano zpomalující přelétnutí ráhna.

Pomůcka je obvykle instalována v místě, kde je standardně umístěn kiking, ale nemusí to tak být. Nevýhodou absence kikingu je nemožnost lepšího trimování hlavní plachty. Přes boom brake vede lano, které je dále taženo dále do kokpitu. Čím více toto lano dotáhneme, tím více ráhno fixuje. Boom brake lze používat také pro znehybnění ráhna při refování nebo stahování plachty.

Existují různé typy boom brakes. Nekteré fungují na principu válce, který způsobuje tření, jiné připomínají horolezecké osmy a nakonec jsou i takové, které zpomalují pohyb ráhna působením tření uvnitř brzdy. 

Cena těchto zařízení je od 80 do 700 GBP. Zítra se podíváme na jednotlivé typy těchto pomůcek.

Vytisknout
6089
Na horu