Search
× Search
Navigační příklad na zkoušky C, ŘEŠENÍ
Daniel Přívara
/ Kategorie: Navigace

Navigační příklad na zkoušky C, ŘEŠENÍ

Dnes zveřejňujeme řešení navigačního příkladu na kapitánské zkoušky C. Vedle samotného řešení přidáváme i detailní postup po jednotlivých krocích.

Zadání příkladu najdete zde. Jde o přesný typ příkladu, který je součástí zkoušek. Samozřejmě jiná mapa a jiná čísla.

Jednotlivé kroky výpočtu jsme označili barevně, abychom se při vysvětlování postupu neztratili.

POZOR: celý výpočet je jednoduchý. Jen je třeba dbát na znaménka plus a minus. Hlavně samozřejmě na minus. A pamatovat si ze školy zásady práce s těmito nepatrnými házeči klacků pod nohy. 

Modrá

Prvním krokem po přečtení zadání je výpočet deklinace (Var) pro letošní rok, protože plujeme v roce 2023. Připomínám, že deklinace je odchylka severu geografického od severu magnetického.

Deklinace 2018 byla 5°35´W, roční změna 6´W. Od roku 2018 do 2023 je 5 let, proto vynásobíme roční změnu počtem let. Vyjde nám změna k letošnímu datu 30´W. Deklinace 2018 byla západní, roční změna je západní, proto sčítáme. Výsledek v roce 2023 je 6°05´W, po zaokrouhlení 6°W, tedy – 6°, protože WEST je záporná hodnota, tedy minus.

Fialová

Abychom si mohli vykreslit naši polohu do mapy, musíme si spočítat náměry reálné. Je to snadné, k náměrům kompasovým připočteme deklinaci (Var). Protože přičítáme zápornou hodnotu (-6°), budou náměry reálné menší, než náměry kompasové.

Zelená

Grafika Lodní noviny

Grafika Lodní noviny

Schody jsou pomůcka pro výpočty
Dalším krokem je výpočet kurzu vodou KV1, abychom ho mohli vykreslit do mapy. Jdeme od kurzu kompasového (KK) ke kurzu vodou (KV). Znamená to, že postupujeme po schodech nahoru, proto budeme jednotlivé kroky přičítat. Nejprve bychom měli připočítat deviaci (Dev), abychom se dostali na kurz magnetický (KM). V zadání je ale uvedeno, že s deviací nepočítáme. Proto přičítáme deklinaci (Var) a dostaneme KR. POZOR: deklinaci přičítáme, ale má zápornou hodnotu -6°.

Dalším krokem je zjištění, jestli bude mít snos větrem kladnou, nebo zápornou hodnotu. Nakreslíme si šipku, jakým kurzem plujeme (tlustá šipka) a jakým směrem fouká vítr (slabá šipka). Vyjde nám, že snos větrem bude mít znaménko mínus, protože vítr fouká z pravoboku (nebo proto, že na kompasové růžici by vítr snášel jachtu na menší čísla). Kurz vodou (KV1) vychází 255°.

Žlutá

Poslední, co musíme spočítat, než se pustíme do kreslení, je uplutá vzdálenost za daný čas. Vzoreček je jednoduchý, pracujeme v minutách. Rychlost 3 uzle, plujeme 90 minut, vydělíme jednou hodinou, tedy 60 minutami. Vychází uplutá vzdálenost 4,5 míle.

Kreslíme

Vykreslíme náměry. Z místa, kde se protnou, vyneseme kurz KV1 a uplutou vzdálenost odpichovátkem. V bodu označeném 16:00 změníme kurz a plujeme k majáku Oštarije. Změříme si kurz vodou KV2 a vzdálenost k majáku 9,6 míle.

Červená

Nyní z kurzu vodou (KV2) spočítáme kurz KK2, tedy jeden z výsledků. Protože jdeme po schodech dolů, budeme jednotlivé kroky odčítat. Začneme tím, že si určíme znaménko snosu větrem. Vítr zleva, snos tedy bude mít plusové znaménko. Druhým krokem je odečet deklinace. Vyjde nám kurz kompasový KK2 = 352°.

Khaki

Zbývá nám poslední krok a to je výpočet ETA, tedy předpokládaného času připlutí. Výpočet provádíme v minutách, které na závěr přepočteme na hodiny. U majáku Oštarije budeme v 19:12.

Za zpracování příkladu děkujeme instruktorovi a zkušebnímu komisaři Danu Přívarovi. 

3081

Dokumenty ke stažení

Na horu